Det var 2013 som EU-projektet LIFE Coast Benefit drog igång med en budget på 9,6 miljoner euro. Projektet är drivet av länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Kalmar tillsammans med Naturvårdsverket och en mängd naturvårdsinsatser har genomförts i kustområdena i länen.

På tisdagen öppnar projektets slutkonferens i Louis De Geer med ett antal föreläsningar och på onsdagen ska sedan deltagarna ut i skärgården för att med egna ögon se några av delprojekten på plats. Här finns också projektledaren Anneli Lundgren från Länsstyrelsen Östergötland som berättar om projektets fokus.

– Vi har jobbat på bredden med de problem som finns ute i kust och skärgårdsregionen. Det har varit mycket fokus på odlingslandskapet eftersom kusten och öarna varit betade under 1800-talet men sedan har växt igen, berättar Anneli Lundgren som tillägger att man har genomfört åtgärder på en yta av 1600 hektar fördelat på 45 stycken Natura 2000-områden.

Artikelbild

| Projektledaren Anneli Lundgren från Länsstyrelsen Östergötland på plats utanför Louis De Geer.

Under projektet har man pratat med bland annat markägare och bönder med djur för att stötta arbetet att hålla det kustnära odlingslandskapet levande.

– I många fall har markägare inte djur längre så då har vi fått hitta bönder som har det och har hjälpt till med transport av djuren ut till öarna, säger Anneli Lundgren som menar att man lyckats få till lösningar på oväntat många ställen.

– Vi tänker att vårt projekt är en pusselbit i arbetet med en levande skärgård. När vi nu lämnar ser vi att åtminstone 900 hektar av de här områdena har någon form av samhällsstöd vilket gör att det blir lättare för den som äger marken att fortsätta sköta den. Det är viktigt att vi inte bara drar igång åtgärder utan att det ska kunna fortsätta fungera även projektet.

Ett av de platser man arbetat med är naturreservatet Eknön vid Herrborum (S:t Anna) och det är också hit ett sällskap från konferensen ska färdas på onsdagen.

– Där har vi restaurerat ekhagsmarken som är ett av de värdefullaste ekområdena i Östergötland. Vi har också skyltat och byggt en parkeringsplats där med vandringsled så nu kan man besöka det här väldigt speciella området, förklarar Anneli Lundgren.

Orsaken till att det är så speciellt är att tidigare ägaren greve Magnus Stenbock ((1911–2007) hade principen att inte döda något levande vilket lett till en speciell natursituation.

– Skötselplanen för naturreservatet är skrivet lite utifrån hans vilja, nu har vi ändå gallrat lite för att låta jätteekarna och jättetallarna få utrymme. Men i om med att han skött det som han gjorde finns det ovanligt mycket triviallöv (till exempel asp, sälg, rönn – förf. anm.) och det gör att här också finns ett insektsliv knutet till dessa, berättar Anneli Lundgren.

– Så grevens sätt att sköta Eknön har gjort att det skapats ännu ett lager av naturvärden kan man säga.

Konferensen pågår till och med torsdag då det blir föreläsningar av Magnus Stenmark, Ecocom samt professor Sara Cousins, Stockholms universitet.