Ända sedan det stod klart att kommunen planerar att flytta in Villa Sjöängens verksamhet till Norrköping och istället göra om det omtyckta demensboendet i Strömsfors till ett LSS-boende har personal och boende i trakten kämpat för att beslutet ska rivas upp.

Åke Karlsson (LPo), och Wiwi Heggblad samlade in över 1 500 namnunderskrifter som de överlämnade till kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) i september i ett försök att rädda boendet.

Efter det har det inte hänt så mycket men nu när Olle Vikmång (S) klivit in som ordförande i vård- och omsorgsnämnden efter Eva-Britt Sjöberg (KD) ville Wiwi och Åke lyfta frågan igen för att se hur han ser på saken. I onsdags hade de ett möte som Wiwi beskriver som positivt.

– Det var ett bra möte. Han lyssnade på oss och skulle ta med sig det här till nämnden och prata med dem. Beslutet ligger kvar tills vidare, men det känns lite mer hoppfullt nu, säger hon och får medhåll av Åke:

– Han tog till sig det vi sa. Han kunde inte ge några besked nu men det hade vi inte räknat med. Vi kommer naturligtvis fortsätta jobba på det här och föra samtal med samtliga ledamöter i nämnden, säger han.

Olle Vikmång berättar att frågan ska lyftas på ett nämndmöte i maj.

– Då tar vi upp och reviderar vår plan för särskilda boenden och LSS-boenden. Det är något vi gör varje år. Jag tänker inte utlova någonting och ser heller inte att jag i det här läget ska ompröva de beslut som är fattade, men de ställde ett antal relevanta frågor som jag tar med mig och kommer ställa till nämnden. Sedan så upprepar jag något som jag tror Lars Stjernkvist sagt vid tillfälle, innan beslut är verkställda så går ju saker och ting alltid att förändra, säger Olle.