LÄS MER:Lärarfacket oroliga för arbetsmiljön

Sophia Jarl är övertygad om att Skolinspektionens tillsyner och ökningen av arbetsmiljöärenden beror på höstens indragning av ett stort antal elevassistenter. En lösning för att möta elever i behov av särskilt stöd är att ta tillbaka de kommungemensamma resursgrupperna, menar hon.

– Det är klart att jag också skulle vilja kunna säga att alla elever ska få vara i en vanlig klass på en vanlig skola. Men ska vi göra på det sättet krävs att varje skola tilldelas resurser som motsvarar dessa barns behov. Det skulle bli både kostsamt och svårt att upprätthålla den kompetens som krävs på varje skola.

Artikelbild

| Sophia Jarl (M) vill se att de kommungemensamma resursgrupperna återinförs.

LÄS MER:Skolinspektionen: Därför görs tillsynen

Kikki Liljeblad (S), ordförande i utbildningsnämnden, är mer tveksam. Hon säger att Skolinspektionens beslut om tillsyner vid flera skolor måste "tas på allra största allvar", men vill invänta utredningarna innan hon uttalar sig mer.

– Vi behöver se vad det här handlar om och vad ska vi göra. Man ska inte ha en färdig lösning innan man får analysen.

Utbildningsnämnden inväntar nu en utredning som sett över utformningen av stödet till elever i behov av särskilt stöd. Utifrån vad som framkommer i denna kan man fatta beslut om hur organisationen ska se ut, säger Kikki Liljeblad.

Artikelbild

– Utgångsläget är att alla barn ska klara att vara i klassrummet. Hur stödet sedan ska se ut är från fall till fall, men man skulle kunna ha lokala resursgrupper.

Utbildningsnämnden har i årets budget avsatt 45 miljoner kronor för nyanställningar i grundskolan. Exakt vilken personal som ska anställas är upp till varje skola att bestämma, säger Kikki Liljeblad.