På nästa träff med gruppledarna från alla partier i kommunfullmäktige ska Olle Vikmång (S), ordförande i kommunfullmäktige, ta upp tonen i sociala medier.

Det aktualiserat av ledamoten i samhällsplaneringsnämnden Lars Bredins (M) inlägg "Skjut henne" i en nätdebatt om miljöminister Isabella Lövin på Dagens Industris Facebooksida.

– Vi har regelbundna träffar med alla gruppledare i kommunen. Det här är ett exempel på hur tonen, i sociala medier framför allt, och debattklimatet i sociala medier, blir hårdare och hårdare, säger Olle Vikmång.

– Där kan jag tycka att vi som kanske de främsta företrädarna och inte minst då gruppledarna har ett ansvar att hålla diskussionen vid liv i sina respektive partier om hur förhåller vi oss gentemot varandra, och hur för vi debatten – i alla forum och då inte minst i sociala medier.

– För det som ändå är lite speciellt med det här fallet är att det ändå är en erfaren, etablerad politiker med kommunala uppdrag. Det är inte vem som helst som suttit och blivit upprörd framför datorn och vräker ur sig någonting, säger Olle Vikmång.

Då finns det anledning att säkerställa att alla partigrupper tar diskussionen om samtalsklimatet på allvar och lyfter det i sina respektive partier, menar Vikmång.

Nästa gruppledarträff är den 18 mars. Den aktuella frågan kommer då upp, samtidigt som samtalstonen i politiken ingår i löpande utbildningar för nya förtroendevalda.

Etablerade politiker ska inte legitimera en samtalston och ett sätt att bete sig i sociala medier som inte är okej, säger Vikmång.

Generellt är tonen i Norrköpings fullmäktige bra, tycker Vikmång. Och när det förekommer övertramp i inlägg i lokala politikers trådar i sociala medier är det inte andra lokala politiker som står för de övertrampen, utan snarare andra följare som inte är inne i politiken, menar han.

Vad säger du om det Lars Bredin skrev?

– Det är fruktansvärt. Det finns inga förmildrande omständigheter eller försvar för att skriva en sådan sak. Det är precis den typen av hat och hot i sociala medier som vi verkligen försöker få bort och motverka och som också skrämmer bort människor från politiken.

Vikmång tycker att Bredin hanterat konsekvenserna bra och tror att han är uppriktig när han säger att han är ångerfull.

– Det är ett exempel på någon slags mekanism som finns i sociala medier och klimatet där som gör att det här kan hända. Jag blev uppriktigt förvånad.