Det är i en granskning i Cancerfondsrapporten publicerad av Cancerfonden på tisdagen som man slår larm om akut underbemanning på 17 av landets 18 onkologikliniker. Man pekar på konsekvenser såsom stängda vårdavdelningar, indragna vårdplatser och uppskjutna behandlingar.

– Situationen är mycket allvarlig och tyvärr är det patienterna och personalen som drabbas. De betalar ett högt pris för underbemanningen inom cancervården. Det är helt oacceptabelt, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden i ett pressmeddelande.

Sammanställningen visar att det idag saknas personal till drygt 440 heltidstjänster på landets onkologikliniker – det betyder att var femte tjänst är obesatt. Störst är bristen på specialistsjuksköterskor inom onkologi: där saknas 145 heltidstjänster och dessutom väntar stora pensionsavgångar eftersom 20 procent av alla verksamma onkologer är 60 år eller äldre.

Artikelbild

| Christina Johansson. Verksamhetschef på Onkologen sedan i januari.

– Dagens system med 21 självstyrande landsting står på flera sätt i vägen för en effektiv och jämlik cancervård. Det är tydligt att landstingen inte klarar av att lösa den akuta personalbristen på egen hand. För att komma till rätta med problemen krävs en starkare nationell styrning, menar Ulrika Årehed Kågström.

I Östergötland är det Onkologiska kliniken i Linköping som ansvarar för all strålbehandling av cancerpatienter från länet. Verksamhetschef på Onkologiska kliniken sedan i januari är Christina Johansson.

– Jag skulle vilja säga att vi har ett gynnsammare läge än många andra. Där vi ser att det råder viss personalbrist är på allmänavdelningen samt strålbehandlingsavdelningen och då gäller det specialistsjuksköterskor, bedömer Christina Johansson.

– Vi har fyllt på med allmänutbildade sjuksköterskor och vår ambition är att dessa ska specialisera sig och kunna ersätta dem som senare ska gå i pension. På läkarsidan har vi tagit in ST-läkare för att fylla platserna.

Drabbas patienter av ökade väntetider på grund av bemanningsbrister på Onkologiska kliniken?

– Vi har inga marginaler, om till exempel läkare och sjuksköterskor blir sjuka kan det hända att vi får omprioritera så visst kan det hända att vissa patienter drabbas av väntetider. Men det här med likvärdig vård är något det jobbas intensivt med i hela Sverige, säger Christina Johansson.

I en tid där personalkategorier rör på sig menar Christina Johansson att man ständigt måste jobba med den här frågan.

– Vi måste vara vaksamma hela tiden för att hålla upp bemanningen men just nu har vi det under kontroll.