På måndagen stod det klart att Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Norrköpings kommun, Valdemarsviks kommun och 13 andra organisationer får 31 miljoner kronor ur EU:s Central Baltic-program för att inleda projektet "Coast4us". Det handlar om ett projekt där olika värden och intressen ska kartläggas, dessutom beskrivs i pressmeddelandet att planeringsverktyg ska tas fram och testas.

I somras antog också Region Östergötland också "Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030" – ett program som arbetats fram av regionen tillsammans med Norrköpings, Söderköpings, Valdemarsviks, Västerviks och Oskarshamns kommun under fyra års tid. Kust och hav är ett område som har utvecklingspotential (till exempel turism) men också utmaningar i form av avfolkning och försvårade möjligheter att leva på exempelvis fiske.

I "Coast4us" syftar till att med lokal samverkan "genomföra en smart och långsiktigt hållbar planering med nya verktyg och metoder inom utpekade pilotområden i kustzonen.". Nun hoppas man att arbetet leder till friskare kustvattenmiljöer, fler arbeten och bättre nätverk på Östersjönivå.

Artikelbild

| Landshövding. Elisabeth Nilsson.

- Genom Coast4us kan vi tillsammans med kommuner och andra organisationer runt Östersjön stötta och underlätta planeringsprocessen med bättre verktyg och underlag. De nya underlagen som tas fram kan användas för att tydliggöra problem och se lösningar för att nå friskare vattenmiljöer i Östersjön, kommenterar Elisabeth Nilsson, landshövding vid Länsstyrelsen Östergötland, i ett pressmeddelande.

Det finns i skärgårdsmiljöer motstående intressen där det kanske tydligaste är å ena sidan exploateringstankar och å andra sidan natur- kultur- och bevarandehänsyn. Att ha uppdaterade kartunderlag är av vikt för att tydliggöra var olika värden och intressen föreligger.

– Med bättre underlag och i samverkan med de som bor och verkar i området vill vi hitta bra lösningar för aktiviteter och åtgärder som kan bidra till att nå friskare vattenmiljöer, säger Sofia Bastviken, utredare på miljöanalysfunktionen på Länsstyrelsen Östergötland.

I projektet ingår förutom Länsstyrelsen Östergötland, Norrköpings och Valdemarsviks kommuner även Linköpings universitet, Hela Sverige ska leva, Coompanion Östergötland, Aspöja Fastigheter AB samt flera partners på Åland, Lettland samt Estland.