Moderaterna i Norrköping problematiserar nu det ekonomiska överskott som uppstått hos kommunen under 2018 – hur överskottet (som nu är runt 132 miljoner kronor) ska fördelas är ett av de beslut som fattades på måndagseftermiddagens kommunstyrelsemöte (ks).

Sophia Jarl (M), oppositionsråd, menar att överskottet tyder på brister i den ekonomiska styrningen.

– Vi vill att pengarna fördelas korrekt från början, det är inte bra med ett överskott som då ska fördelas en gång till, säger Sophia Jarl till Folkbladet.

Artikelbild

| På måndagen avhandlades i kommunstyrelsen hur överskottet för 2018 ska användas.

– Det klingar ju positivt med ett överskott mot budget men en kommun ska ju faktiskt gå plus minus noll – däremot ska man klara de mål som är uppsatta för verksamheterna vilket vi ju inte gör, i Norrköping haltar skolresultaten och vi kunde vara bättre inom äldrevården.

I sitt eget förslag om hur överskottet ska fördelas vill M se att överskottsmålet återställs – pengar avsedda för framtida investeringar och som den styrande kvartetten drog ned på i 2019 års budget.

– Vi i M tror att vi ska vara väldigt försiktiga framöver. Vi vill åtminstone upp till de nivåer som vi hade innan så vi föreslår 120 miljoner till detta så att överskottsmålet återställs, säger Sophia Jarl inför ks-mötet.

Lars Stjernkvist (S), ks-ordförande, menar att det finns andra områden som en del av överskottspengarna måste reserveras till.

– Kvartetten (S, C, L samt KD förf. anm.) föreslår bland annat att 15 miljoner ska gå till lokaler och vidare 15 miljoner till friskolorna som har begärt viss kompensation, det kan bli något mindre i slutändan men det får vi se. Sedan vill vi att forskningsfonden får sju miljoner medan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tilldelas fem miljoner, dels beroende på den allmänna turbulensen inom den nationella arbetsmarknadspolitiken men också för att vi vill ha resurser för att kunna ta emot fler yrkesutbildningar, säger Lars Stjernkvist som tillägger att de 79 miljoner som då återstår föreslås gå till att finansiera framtida investeringar.

– Vi kommer då inte riktigt upp till samma nivå som 2018 men kommer ändå i närheten av överskottsmålet.

När det gäller M:s kritik att överskottet beror på brister i den ekonomiska styrningen håller han inte med.

– Kommunen omsätter ungefär tio miljarder kronor om året. Jag skulle vilja säga att jämfört med många har vi väldigt god träffsäkerhet på mindre än en procents avvikelse och dessutom på rätt sida. Det tycker jag vittnar om en god budgetdisciplin och god hushållning, säger Lars Stjernkvist.

På kommunstyrelsemötet på måndagseftermiddagen antogs den styrande kvartettens förslag. Nu ska förslaget upp på kommunfullmäktigemötet i april, Lars Stjernkvist tror att det kommer att röstas igenom även där eftersom man har förankrat förslaget hos Miljöpartiet och därmed har en majoritet med sig.