Det var den 25 september 2015 som FN:s generalförsamling antog resolutionen Agenda 2030 som bland annat innehåller 17 mål (de globala målen) för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. 2018 startade så projektet "Glokala Sverige" för att utbilda i Agenda 2030 där från början sju kommuner deltog som pilotdeltagare.

Nu utökas projektet med 90 deltagare (kommuner och regioner) och en av dessa är Norrköpings kommun.

– Att Norrköping har kommit med i den här satsningen är jättekul. Eftersom vi precis har antagit våra nya övergripande mål för mandatperioden där vi för första gången kopplat dem till de globala målen så passar det perfekt, säger kommunalråd Karin Jonsson (C) i ett pressmeddelande.

För de nytillkomna i projektet kommer deltagandet att innebära utbildningsinsatser lokalt med workshops och föreläsningar men man kommer också att få tillgång till webbutbildningar, filmer och annat. En nationell konferens planeras också för att stärka det gemensamma lärandet.

– Tack vare att det är så många och olika typer av kommuner och regioner som deltar hoppas vi att projektet ska skapa breda erfarenheter som kan underlätta för fler att arbeta med Agenda 2030, kommenterar Vesna Jovic, vd på SKL.

Glokala Sverige är ett treårigt projekt som drivs av FN-förbundet i samverkan med SKL med stöd av SIDA. Förutom Norrköpings kommun är även Finspångs kommun samt Region Östergötland nu med i projektet.