Särskilda åklagarkammaren inledde en förundersökning i ärendet för att utreda om polisen begått ett tjänstefel.

När de två poliserna samt läkaren befann sig utanför mannens dörr, mannen öppnar inte självmant utan polisen går in med en nyckel man lånat av föräldrarna, kommer mannen emot dem med vad de uppfattar som en kniv i handen.

Det visade sig senare vara en 19 centimeter lång och spetsig sax, men poliserna ser bara att han är beväpnad och försöker undkomma och tar tillsammans med läkaren några steg nerför trappen. Polisen drar sitt tjänstevapen och skriker släpp kniven. Men mannen fortsätter fram mot en av poliserna och läkaren, som inte har någonstans att backa undan. Polisen skjuter då två skott som träffar mannen.

Hjärt-lungräddning startas omedelbart, men mannens liv går inte att rädda.

Skulle inte två poliser kunnat övermanna mannen istället för att skjuta honom?

– Visioner om hur någonting liknande skulle ha kunnat gå till är nog tecknad från filmens värld där polisen tar ett grepp och slår vapnet ur mannens hand, i verkligheten är det annorlunda, säger chefsåklagaren vid Särskilda åklagarkammaren Martin Tidén.

I utredningen har chefsåklagaren tagit ställning till vilken information poliserna hade innan, och det fanns i det här ärendet inget som tydde på att mannen var våldsam, förutom tidigare under samma dag. Vid andra tillfällen har han alltid följt med frivilligt, men den här dagen hade han varit verbalt aggressiv när man försökt få honom till sjukhus.

– Poliserna hade inte dragna vapen när de öppnade dörren. Allting gick mycket fort och det lilla utrymmet bidrog till att de var tvungna att fatta ett snabbt beslut för att inte de själva eller läkaren skulle utsättas för dödligt våld. Nu var de inte ens två meter ifrån mannen, säger Martin Tidén.

Min upplevelse är att poliser oftast frias när de har skottskadat eller dödat någon, om det är så - varför?

– Det är bra att det är så, det vore ganska allvarligt om en hög frekvens poliser hade fällande domar. Ibland väcks det åtal, ibland ogillas åtalen eller förundersökningarna läggs ner, säger Martin Tidén.