Enligt myndigheten har inte Djurparksledningen undersökt arbetsförhållandena med elefanterna tillräckligt. Risker för att de anställda drabbas av ohälsa eller olycksfall har heller inte bedömts. Nu måste därför djurparken undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna. Undersökningen ska minst omfatta skötsel och omvårdnad av elefanterna, träning och behandling, foderhantering, mockning och rengöring, damm, kemikaliehantering, ergonomi, stress och ensamarbete. Djurparken har fram till den 18 september på sig att åtgärda bristerna och svara Arbetsmiljöverket. Där ingår även att parken ska skapa en handlingsplan för åtgärder parken måste vidta av foderhäckar.