Mannen har nu suttit i fängelse i 13 år. Rättsmedicinalverket har bedömt att återfallsrisken för mannen är låg, något som Örebro tingsrätt stöder sig på i sitt beslut. Mannen, som nu är 39 år, ska även utvisas efter avtjänat straff.

Hade mannen inte dömts till utvisning, hade straffet förmodligen bestämts till 24 år då Kriminalvården anser att det krävs utslussningsåtgärder i tre år innan mannen skulle kunna komma ut i det svenska samhället. Nu ska han ju utvisas, och då anser Kriminalvården att det räcker med ett års utslussningsåtgärder före frigivningen.

Det var i mitten av februari 2006 som en man hittades död på restaurang Al Forno, som låg i hörnet av Repslagaregatan och Olai Kyrkogata. Den man som senare dömdes för mordet erkände att han skurit mannen i halsen, men menade att han inte hade något uppsåt att döda. Tingsrätten fann dock att mannen hade handlat med uppsåt, bland annat då han gått till ett annat rum för att hämta kniven och för att han huggit mannen bakifrån.

Läs mer: Så rapporterade vi från rättegången 2006.

Mannen, som dömdes till livstids fängelse och utvisning av tingsrätten, överklagade till hovrätten, som delade tingsrättens bedömning. Han överklagade då till högsta domstolen, som inte tog upp fallet. Enligt Kriminalvården har mannen skött sig under hela sin tid i fängelset och att han har medverkat till att främja sin anpassning till samhället.