Det har under ett antal år planerats för ett logistikcentrum på Malmölandet med bland annat lagerverksamhet och för detta syfte har tidigare bland annat 410 hektar mark köpts av Krusenhofs gård. På senare tid har den styrande kvartetten i Norrköpings kommun också drivit frågan att köpa in upp till 240 hektar av Björnsnäs gård för detta syfte och beslut var tänkt att tas på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde nästa vecka. Det skulle då handla om att antingen komma överens med ägaren eller införskaffa marken via tvångsinlösen.

Efter ett möte mellan representanter från kvartettens partier och ägaren av Björnsnäs gård på måndagen har nu emellertid beslutet skjutits upp.

– Från kvartettens sida har vi hela tiden eftersträvat en kompromiss och diskussionen vi hade i måndags med ägaren gör att vi känner oss förhoppningsfulla att nå en sådan, säger kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) som tillägger att man inom kommunen nu får diskutera och sedan återkomma med ett förslag.

Artikelbild

| Kommunalrådet Karin Jonsson (C).

Vad det handlar om är hur mycket mark som behöver tas i anspråk – en kompromiss skulle alltså innebära att kommunen drar ner på anspråken i det hänseendet.

– Ja, ytan är huvudfrågan här så nu får vi ta diskussionen inom kvartetten och så hoppas jag att vi kan presentera ett underlag till ägaren inom en ganska snar framtid, jag hoppas på några veckor, bedömer Lars Stjernkvist som menar att det här inte heller egentligen handlar om en försening av processen.

– Även en tvångsinlösen är en lång process och tanken på en sådan har jag aldrig gillat, jag vill ha en förhandlingslösning.

Frågan om logistikcentrum på Malmölandet och exploatering av högklassig åkermark har varit långdragen och av dagens kvartettpartier har både Centern och KD tidigt varit motståndare till att röra åkermark tillsammans med oppositionspartierna V och MP.

– Vi har inte ändrat ståndpunkt i grunden men däremot har vi fått göra en kompromiss inom kvartetten, säger Karin Jonsson (C) på en temperamentsfull telefonledning från Strasbourg där hon är på besök.

– Men som jag ser det hade ännu mer mark exploaterats om vi inte varit med.

Hon tycker att beslutet att skjuta på beslutet är bra.

– Det område som tagits fram i underlaget som tagits fram i stadsplaneringsnämnden var ju så stort, det rörde sig ju om uppåt 240 hektar. Man kan ju tänka sig en betydligt mindre areal så att de på Björsnäs kan ha kvar sitt jordbruk, vi får se vad vi kommer fram till, säger Karin Jonsson som poängterar att det inte varit någon skillnad om Centern befunnit sig i det andra politiska lägret.

– Men jag tycker ändå vi haft inflytande och kunnat påverka det här åt rätt håll.