Det märks att Norrköping väcker intresse, inte bara här bland stans invånare, utan även utifrån. Många är de förfrågningar som kommer in om studiebesök. Majoriteten av studiebesöken är från andra svenska kommuner, men även myndigheter, företag och organisationer skickar förfrågningar. Exempelvis traskade 130 gäster från Halmstad, Göteborg och Stockholm gatorna upp och ner i Norrköping i förra veckan.

Anna-Karin Sintorn, som är uppvuxen i Söderköping men som bor i Göteborg sedan flera år, var en av besökarna som var i Norrköping med sitt jobb häromveckan. Anna-Karin är landskapsarkitekt och arbetar på park- och naturförvaltningen på Göteborgs stad. Just nu är fokus inställt på stadsplaneringsfrågor och detaljplaner. Hon förklarar varför hennes arbetsplats valde att åka till just Norrköping på besök:

– Norrköping tampas med lite liknande utmaningar som Göteborg vad gäller vattennära lägen, gamla varvs-, och hamnområden som planeras om till bostadsområden och kontor. Många ytor i centrala staden har förut varit stora parkeringsplatser som nu bebyggs.

Artikelbild

| Skvallertorget. Drar besökare.

Vad tittade ni på i Norrköping?

– Vi är intresserade av hur de offentliga rummen, som parker, torg och stråk, gestaltas. Vilka ytor blir offentliga och vilka blir privata? Något jag upplever är att Strömmen försöker staden göra tillgänglig genom att bygga bryggor, parker och stråk i stället för att privatisera allra närmast vattnet. Såklart går det inte precis överallt, men det finns en ambition att vattnet ska vara tillgängligt.

Under besöket spanades bland annat Skvallertorget in.

– Norrköping fick pris förra året för Skvallertorget, vilket alltid gör att platsen uppmärksammas. För några år sedan var även Strömparken nominerad, och då skrivs det en del om det i branschtidningarna.

Artikelbild

| Inre hamnen. Inspirerar många.

Den här veckan har flera kommuner kommit på besök; Borås, Helsingborg, Örebro och Halmstad. Just Inre hamnen är ett exempel som väcker intresse både som stadsutvecklande projekt och för att många kommuner står inför liknande utmaningar gällande marksanering. Industrilandskapet och guidade stadsvandringar är andra exempel på återkommande önskemål för studiebesöken.

– Flera besökare uppskattar Norrköpings kommuns transparens. Vi målar inte allt i rosenrött utan talar om problem och utmaningar som uppstår när vi bygger så mycket. Det uppfattas som ärligt och trovärdigt, säger Karin Milles, stadsarkitekt, som leder många stadsvandringar.

En annan anledning till det ökade antalet studiebesök under hösten är grannstaden Linköpings arrangemang Vallastaden 2017, en bo- och samhällsexpo som hålls under september månad. Flera besökare passar då på att komma till Norrköping under samma studieresa.

– Studiebesöken ger oss erfarenhetsutbyte som vi kan lära mycket av. De ger oss också möjlighet att marknadsföra Norrköping som stad, potentiell hemort och arbetsgivare. Vi ska bygga 10 000 nya bostäder, kommunen vill växa och locka hit fler människor. Varje chans att få visa upp Norrköping och allt som händer här är ett unikt tillfälle, säger Kenneth Hagström, vd Norra Staden