Det var under Moderatstämman i Västerås i helgen som partiet beslutade om att kräva en statlig utredning av slöja på minderåriga flickor i skola och förskola. Något som oppositionsrådet Sophia Jarl (M), som varit stämmoombud under stämman, efterfrågat under en längre tid.

–  Äntligen har mitt parti vågat sätta ned foten i en fråga som jag har drivit under många år. Kvarnarna maler ibland långsamt, men idag känner jag bara lättnad över att partistyrelsen uttalar att slöjan kan vara ett uttryck för hedersförtryck, säger hon.


Redan 2015 ville hon se över möjligheten att förbjuda slöja i Norrköpings skolor och förskolor. Då var många, inklusive egna partikamrater, kritiska och debatten rasade både internt och i media: 

– Jag är i mål först när riksdagen beslutat om ett förbud, men dagens delseger är en bekräftelse på att jag inte har haft fel när jag hävdat att slöja på små flickor är ett hot mot deras uppväxtvillkor, säger hon.

 

Skollagen innehåller idag inga skrivningar om att slöja är ett hinder för en jämlik skola, vilket Jarl menar skulle kunna vara en möjlighet för lagstiftaren att uttala.

– Svensk skollag ska inte understödja och tillåta en symbol som så tydligt står för förtryck på små flickor inom skolans verksamhet. Förskolan och skolans lokaler ska vara frizoner där alla pojkar och flickor är jämlika , säger Sophia Jarl.