Moderaterna anser i sitt förslag att nämnden, tvärt om från Kvartettens förslag, ska fortsätta finansiera Moamottagningens drogförebyggande arbete. Och tycker att Kvartetten talar emot sig själva när man först säger att man ska satsa på sin kärnverksamhet, vilket inte är det drogförebyggande arbete som Moamottagningen gör, för att sedan säga att elevhälsan, som man tillför mera pengar, ska genomföra det drogförebyggande arbetet.

Läs mer:Flera verksamheter bort.

– Det blir märkligt när man säger det. Dessutom är det oklokt att göra något innan man diskuterat med sina samarbetspartners, säger Mia Vargö (M) ledamot i utbildningsnämnden.

Men det tycker inte Kikki Liljeblad (S), ordförande i utbildningsnämnden:

– Det ingår redan i elevhälsans uppdrag, säger hon och menar att man kan nå ännu fler elever då elevhälsan finns ute på alla skolor.

– Dessutom kan man samordna sig med skolsköterskor på andra skolor.

I Moderaternas förslag till internbudget väljer man att avsätta 40 miljoner kronor mer än Kvartetten i elevpeng direkt ut till enheterna.

– Vi höjer elevpengen rejält för att rektorerna ska ha mer handlingsfrihet men kräver samtidigt att de ska klara av fler elevers behov utan att ansöka om centrala medel. Vi anser att rektorerna är de som bäst kan avgöra vilka anställningar som krävs för att klara skollagens krav, säger Mia Vargö (M).

Kvartetten väljer att göra denna satsning i två steg.

– Vi vill se över hela resursfördelningsystemet först, för att se om det ger det resultat som vi tror, som att kunskaperna höjs, säger Kikki Liljeblad.

Moderaterna vill se över den så kallade strukturpengen, en fördelningsmodell till skolor och förskolor där mer pengar ges till skolor där föräldrarnas utbildningsnivå är lägre.

– Vi har under flera år påpekat att detta bidrar till att skapa klyftor mellan skolorna. Med vårt förslag får i stället verksamhetscheferna fördela 113 miljoner baserat var behoven verkligen finns, säger oppositionsråd Sophia Jarl (M).

Även Kvartetten vill se över strukturpengen, för att göra den med rättvist fördelad.

Med mer moderat politik i Norrköping kommer enheterna att få bestämma mer, menar Mia Vargö:

– Extra pengar direkt till enheterna gör att man har möjlighet att anställa tillbaka till rätt nivå och att man på sikt slipper söka extra pengar från centralt håll, säger hon.