Folkbladet berättade i förra veckan om det möte som representanter ur styrande kvartetten (S, C, KD samt L) hade med ägaren till Björnsnäs gård på Malmölandet. Kommunen vill få tillgång till mark (upp till 240 hektar) för byggandet av ett logistikcenter och tidigare har det till och med pratats om tvångsinlösen (expropriation). Efter mötet drogs dock detta tillbaks – istället ska kvartetten återkomma med ett kompromissförslag, oklart när.

Till måndagens kommunstyrelsemöte har nu Moderaterna presenterat en nämndinitiativ där man ställer ett antal frågor när det handlar om exploateringsplanerna för Malmölandet.

– För en tid sedan kom en tjänstemannahandling där man ganska forcerat gick fram och dels ville inleda förhandlingar, som vi i och för sig redan trodde att man inlett, men också ville frånta politiken frågan om dessa förhandlingar inte skulle falla väl ut för kommunen, säger Sophia Jarl (M), oppositionsråd som menar att det här är en fråga för politikerna.

– Det här måste politiken ta ansvar för. Jag kan bli förvånad över att till exempel Centerpartiet, som säger sig värna jordbruksmark, inte gått hårdare fram mot det här förslaget.

Hon är också skeptisk till pratet om expropriation.

– Vi är ju moderater och sätter naturligtvis äganderätten högt. Jag tycker väl att de övriga borgerliga partierna också borde värna denna. Nu är det dags att de bekänner färg. Som vi ser det utifrån det vi vet idag tycker vi inte att man ska använda den utpekade marken på Malmölandet till det ändamålet som tjänstemannaförslaget stipulerade.

En annan sida av saken som Sophia Jarl vill lyfta är den nya livsmedelsstrategin.

– Sedan den nya översiktsplanen togs 2017 har den nya livsmedelsstrategin slagit igenom och vi menar väl att en hel del saker har förändrats sedan det här arbetet startade 2010. Det här handlar ju om högvärdig jordbruksmark och när det kommer till samhällsnytta är det en sak med Ostlänken och järnväg men en helt annan sak att slå upp lagerbyggnader.

Slutsatsen från Sophia Jarl är att ett omtag nu krävs.

– Vi vill slå stopp i den här processen därför att man behöver utreda det här. Dels behöver vi se över vad vi har för verksamhetsmark i övrigt i kommunen, det har gått slentrian i att man hela tiden hänvisar till Malmölandet, menar Sophia Jarl som också vill att man tittar över hur många arbetstillfällen som dagens lantbruk genererar.

– Det måste göras ett bättre utredningsarbete så det blir tydligt för oss i politiken vad det finns för alternativ.

011-200 472