Det som visades är tuffa ekonomiska förutsättningar.

– Vi trängs ekonomiskt från två håll och så kommer vi att göra under några år, sa kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Han syftar på dels befolkningsutvecklingen med en ökande andel äldre och unga, dels de stora och många investeringar som krävs de kommande åren.

Det är i första hand nya skolor och äldreboenden som behöver byggas enligt de politiska nämndernas analys. Men det handlar också om allt från cykelbanor och lägenheter till vägar i anslutning till Ostlänken.

Utan bidrag från staten riskerar kommunen underskott på mellan 250 miljoner kronor och en halv miljard de kommande åren. Även med statsbidrag behöver verksamheten fortsätta att spara. I Kvartettens riktlinjer för budgetarbetet räknar man med effektiviseringar. Samtliga nämnder och kommunala bolag får nu i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar över vad besparingar på närmare 250 miljoner kronor skulle innebära.

Kvartetten vill finansiera en del av de ökade kostnaderna i samband med investeringar genom att sälja mark, fastigheter och lägenheter. Det blir också aktuellt att se över om verksamhet som inte är lagstadgad för kommunen ska fortsätta.

Att höja skatten är dock inte aktuellt, enligt Lars Stjernkvist.

– Vi måste nagelfara alla kostnader som inte är direkt kopplade till skola och äldreomsorg, även kringkostnaderna kring Ostlänken måste vi titta på om vi kan hitta lösningar som innebär lägre kostnader, sa Lars Stjernkvist.