Det var efter att Folkbladet berättade att varken mat eller dryck upphandlats enligt LOU, lagen om offentlig upphandling, under de tolv år som restaurangen och baren drivits i kommunal regi.

– Vi har ju spanare som tittar på omvärlden och upptäckte då det Folkbladet skrivit om Louis De Geer och beslutade oss för att ta upp det på nästa PRIO-möte, säger Malin de Jounge, enhetschef för enheten för upphandlingsskadeavgift vid Konkurrensverket.

Tidigare har kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) sagt att Konkurrensverket flera gånger tittat på verksamheten utan att påtala att inget har upphandlats enligt lag.

" Konkurrensverket har vid flera tillfällen tittat på verksamheten och att våra argument om att det är väldigt fördelaktigt att driva restaurangen i kommunal regi, håller.

Hur kommer det sig att Konkurrensverket granskat verksamheten utan att det någongång föresvävat någon ansvarig under alla år att ingenting har upphandlats?

– Det kan jag inte svara på, men det får analysen visa."

Men det kan Malin de Jounge svara på.

– Vi har tittat på Louis De Geers verksamhet en gång, det var 2010 efter en anmälan från Hotell- och Restaurangfacket. Men den gången tittade vi bara på konkurrenssituationen och kunde då inte se att andra privata aktörer förfördelades gentemot den kommunalt drivna verksamheten. Vi tittade inte på upphandlingsdelen, säger Malin de Jounge.

Däremot pågår ett annat ärende hos Konkurrensverket.

– Vi har ett annat prioriterat ärende som vi precis påbörjat och det gäller Marvel Avengers Station-utställningen som visades i Norrköping, säger Malin de Jounge.

Flera kommentarer kring att kommunen inte följer LOU har kommenterats i sociala medier handlar om att det inte är så viktigt och Lars Stjernkvist har själv sagt att det är ett lagbrott, men som inte finns i brottsbalken. Underförstått att det inte är lika allvarligt.

– Det är inte en ovanlig reaktion, men om man ser till andra liknande regelverk som exempelvis plan -och bygglagen har jag aldrig hört någon säga att den struntar vi i. Däremot hör jag lite för ofta att varor och tjänster går före lagen när det gäller LOU, säger Malin de Jounge.

När det gäller brott mot LOU kan Konkurrensverket ansöka om skadeavgift, ett slags böter.

– Det rör sig mellan 10 000 kronor och 10 miljoner kronor, men får inte överstiga 10 procent av kontraktets värde, säger Malin de Jounge.