Det är den årliga rankningen som det ena lärarförbundet gör. De tittar på 13 faktorer och det som Norrköpings kommun förbättrat sedan förra året är sjukfrånvaron, lärartätheten, lärarnas utbildningsnivå och resurstilldelningen, medan lönen och andelen godkända elever blivit sämre, vilket drar ned rankningen.

– Det är klart att jag gärna hade sett att vi skulle ha klättrat i placering i Lärarförbundets ranking över bästa skolan i landet. Det är många parametrar som vägs samman i denna ranking och områden som ökad likvärdighet, andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år och ökade lärarlöner måste vi självklart fortsätta arbeta för. Även om jag inte är nöjd med vår ranking så finns områden som jag gläds åt att vi lyckats förbättra som resultaten i grundskolan, säger Olle Johansson (S), ordförande i utbildningsnämnden.

Linköping, Söderköping och Finspång ligger på plats 18, 90 respektive 193 och tittar man på hela länet hamnar Norrköping på nummer 10 av 13 kommuner. I topp ligger Vadstena, och tillsammans med Vellinge och Orust är de årets bästa skolkommuner. Inget tycks dock kunna putta skånska Vellinge ned från tronen. Kommunen tar för femte året i rad hem titeln Årets skolkommun.

– De kommuner som placerar sig bra har tydliga mål, koll på läget och har gjort medvetna investeringar. De har också en bra dialog med sina lärarorganisationer om vilka insatser och åtgärder som behöver komma på plats. Detta kännetecknar också de kommuner som gör stora förbättringsresor, säger Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand.

En insats kan vara att anställa andra yrkeskategorier som avlastar lärarna:

– Det kan också handla om att arbeta på en vetenskaplig grund. Vi har ju till exempel en del kommuner som är delaktiga i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Så det finns mycket som inte syns i våra kriterier men som har stor effekt på vilka resultat man får och hur attraktiv man är som arbetsgivare.