Ingen har väl glömt den kylslagna midsommarveckan? Vi får ofta frågan om varför vädret har varit så extremt i sommar. Finns det kopplingar till klimatförändringarna? Man glömmer snabbt förra årets sommar då den högsta temperaturen som noterades i landet var 28,0 grader och i juli endast 27,2 grader som för övrigt var den lägsta maxtemperaturen i juli sedan 1979. Man kan inte dra några slutsatser av enskilda år och begränsade geografiska områden då debatten handlar om globala klimatförändringar. Med stigande medeltemperaturer kan dock årets sommar möjligen bli mer vanligt förekommande i framtida klimat. Vädergudarna ger på ett ställe och tar från ett annat. Rapporter från Grönland berättar om en ovanligt kall och blöt sommar i år så långt. Med den ovanligt långvariga hettan har vi nu också fått uppleva en klass 2-varning för extremt höga temperaturer utfärdad av SMHI. Detta är ytterst ovanligt men blir kanske mer vanligt i framtida klimat även om vi säkert får uppleva nya rejäla bakslag såsom sommaren 2017.