Det var i april förra året som Linda Nilsson, ägare av Titans sportbar,ansökte om tillstånd att bygga ut restaurangens uteservering.

Hon beviljades tillstånd men bara en vecka efter att den nya uteserveringen stod färdig kom ett mail från kommunen där hon ombads att ta bort den eftersom de menade att cyklister nu hade svårt att ta sig fram och att de hade fått in klagomål kring detta.

Linda blev så irriterad på hur ärendet skötts så hon struntade i kommunens önskemål och inväntade istället ett beslut från polisen som är den myndighet som beviljar tillstånd av uteservering.

– Det får inte gå till så här. Ansöker man om ett tillstånd och får ett tillstånd beviljat så kan man inte bara dra in det helt plötsligt för att någon har några synpunkter, säger hon.

13 juli återkallade polisen tillståndet efter att kommunen hört av sig och efter det tog vidtog också Linda åtgärder. Hon tyckte dock ärendet skötts så dåligt att hon valde att göra en JO-anmälan.

Mer än ett år senare har nu Justistieombundsmannen kommit med ett beslut. Såväl Norrköpings kommun som polismyndigheten får kritik för brister i handläggningen av ansökan om tillståndet och av återkallelesen av detsamma.

– Det är bra att man verkligen har kollat upp det här, säger Nilsson.

Tekniska nämnden kritiseras för att yttrandet var både "otydligt och i vissa delar osakligt utformat" och för att ha "gett intryck av att nämnden skulle ha behörighet att ändra tillståndet för uteserveringen, trots att det är polismyndigheten som är behörig att fatta beslut om tillstånd".

Polisen kritiseras bland annat för att "dess handläggare i mejlväxling med tekniska kontoret gav en bild av att polismyndigheten skulle följa kommunens önskemål om återkallelse av tillståndet utan att göra någon självständig bedömning".

– Ett sådant här beslut måste man tolka som att vi inte har skött det korrekt. Vi får ta det här till oss och se över våra formuleringar. Redan innan den här domen kom så har vi tillsammans med polisen börjat titta på våra rutiner och hur vi ska göra i sådana här frågor, säger Olof Carlsson.