Själv säger hon att hon inte hade en aning om projektet innan hon läste om det i lokalmedia. Att beslutet fattats av tjänstemän och inte politiker, tycker hon är helt felaktigt.

– Jag har förstått att detta inte är förankrat varken hos medarbetare, fack eller i utbildningsnämnden. Jag tycker det är oerhört naivt och bekymmersamt att tjänstemän fattar egna beslut i en så känslig fråga. Överlag är övervakning av enskilda medborgare i Sverige en mycket kontroversiell fråga för alla partier, säger hon.

Läs mer:Förskolebarn övervakas digitalt.

Sophia Jarl har flera invändningar mot att använda armband för att minska risken att barn avviker från förskolan:

– Om utbildningskontoret anser att rymningar från förskolorna är ett omfattande problem som skapar otrygghet bland personal och föräldrar borde de istället signalera till politiken att det krävs mer personal på kommunens förskolor. Förskolorna ska ha tillräckligt med personal för barngruppen och för att de ska kunna se händelser runt barnen. Vill kontoret öka tryggheten i den fysiska miljön är det ju mer rimligt att se över så att alla förskolor har ordentliga staket och säkra grindar i stället för att övervaka varje enskilt barn digitalt, säger hon och beskriver att hon gärna hjälper till att stoppa projektplanerna och häva köpet:

– Armbanden verkar ju redan var inköpta men om jag kan medverka till att köpet kan hävas och projektet avbrytas skulle jag gärna göra det. Det här öppnar upp för en förändring av förskolans verksamhet som kräver en politisk diskussion.