Folkbladet beskrev i en artikel på onsdagen hur antalet personer som beviljats skuldsanering från Kronofogdemyndigheten gått upp de senaste åren – både i landet, länet och i Norrköping. När det gäller Norrköpings kommun ökade antalet som beviljades skuldsanering från 177 personer 2017 till 215 personer förra året: en ökning med 21,5 procent.

Det här speglar en reell ökning av skuldsatta enligt Git Karlsson Agebrink och Jan Hörblad som jobbar som budget- och skuldrådgivare på Norrköpings kommun – en kostnadsfri tjänst för kommunens invånare.

– O ja, vi upplever att det är fler som hamnar i en skuldsituation. Vi tre som jobbar här går på knäna i ärenden och har en och en halv månads väntetid för möten, berättar Git Karlsson Agebrink som tittat på siffrorna:

Artikelbild

| Känner man att skulderna blir övermäktiga är det lämpligt att ta en telefonkontakt med Budget- och skuldrådgivningen.

– 2015 ansökte här 74 personer om skuldsanering och 2018 är den siffran 216 personer.

De menar att den stora ökningen kom sedan lagen om skuldsanering omarbetades 2016.

– Då blev det lättare att ansöka men det är i och för sig fortfarande lika svårt att beviljas skuldsanering, säger Jan Hörblad som tillägger att de tre anställda här i dagsläget har uppåt 150 öppna ärenden var.

De betonar att det är alla kategorier av människor i olika åldrar som hamnar i ekonomiska problem.

– Vi har till exempel pensionärer som så länge de arbetade klarade av lånen men så får man plötsligt bara ut en låg pension och har kanske inte sparade pengar: med en gång har man inget betalningsutrymme överhuvudtaget, säger Git Karlsson Agebrink.

För många som söker rådgivning när ekonomin känns ohållbar handlar det naturligtvis om en väldigt utsatt situation.

– Det som är bra är att vi har neutrala och anonyma lokaler här, vi är ju ingen myndighet utan är här för att ge råd, tips och stöd, säger Jan Hörblad som betonar vikten av tystnadsplikt och att kunna vara anonym.

– Det är också speciellt viktigt med det där första mötet där man bygger upp förtroendet med klienten.

Det första steget är att titta över klientens vardagsekonomi och vilka avtal, skulder och inkassokrav som klienten har för att få en helhetsbild av situationen.

– Många klarar inte av att själva ta kontakt med inkassobolagen. Då kan vi upprätta en fullmakt så vi tar dessa kontakter för klientens räkning, berättar Git Karlsson Agebrink.

– När det gäller skuldsanering så går vi igenom med personen hur hela processen ser ut – från hur ansökan ska fyllas i till hur lång tid det kan ta till första beslutet. Det rör sig ofta om 6-7 månader.

Situationen för de som beviljats skuldsanering har förbättrats sedan lagen gjordes om.

– Nu betalar man direkt till kronofogden, dessutom har man två betalningsfria månader om året: juni och december – det tycker många är guld värt, säger Git Karlsson Agebrink som tillägger att en skuldsanering i regel löper över fem år.

– Ett flertal mår ju väldigt dåligt när de går in i en skuldsanering men efteråt är man inte bara ekonomiskt rehabiliterad utan mår ofta bättre överlag. Många är väldigt tacksamma över hjälpen.

Det är alltså hög belastning för budget- och skuldrådgivarna men de klagar inte.

– Jag tycker att det här är världens bästa jobb, man kan erbjuda en sådan direkt hjälp till människor som är utsatta och har det svårt, säger Git Karlsson Agebrink och Jan Hörblad håller med:

– Det är härligt att se vilken enorm förändring det kan innebära för människor att bli skuldfria och kunna titta framåt.

Känner man att man behöver ekonomisk hjälp kan man alltså ta en telefonkontakt med Budget- och skuldrådgivningen för att boka möte. Mer information finns på Norrköpings kommuns hemsida.

011-200 472