Hur slår det mot det demokratiska samhället när allt fler lever i så kallade filterbubblor och vetenskapen inte sällan ses på med skepsis och misstänksamhet av olika grupper? Vad innebär kunskap och hur påverkas ett samhälle som nedvärderar de klassiska bildningsidealen till förmån för ett allmänt tyckande baserat på känslor? Det här är frågor som många funderar på efter Brexit, valet av Trump samt den ökade polariseringen i samhället överlag.

Nu tar Linköpings universitet (LiU) ett initiativ för att belysa dessa frågor och samtidigt slå ett slag för högre utbildning. Det gör man genom att anordna "Världens svåraste tipspromenad" i Linköping och Norrköping med premiärpromenad på torsdag eftermiddag (18 januari). Det handlar om tio aktuella frågor, ofta med en etisk dimension, som alltså ska väcka nyfikenhet för högre utbildning men också leda till diskussion.

– Med promenaden vill vi belysa att svåra frågor inte har entydiga svar. Promenaden är också tänkt att vara ett annorlunda sätt att upptäcka vad vetenskap handlar om och vilken betydelse det har för utvecklingen i samhället, berättar Margareta Alfredson, enhetschef på marknadsenheten på LiU.

Artikelbild

| Hmmm... Ja, det är kanske inte helt självklart vad som är rätt och fel beroende på vilken synvinkel man väljer. Ina och Lina har gjort sitt val i alla fall.

I Norrköping utgår Världens svåraste tipspromenad från Skvallertorget; frågorna syns på stortavlor längs med den cirka två kilometer långa rutten. LiU-studenter kommer att finnas på plats på Skvallertorget för att svara på allsköns frågor och ambitionen är även att forskare kommer att närvara vid eventet.

– Vi har också skickat ut en inbjudan till alla gymnasieskolor där vi främst riktar oss till avgångsklasserna, naturligtvis är dessutom allmänheten välkommen att gå tipspromenaden, säger Emma Sandelius, projektledare för tipspromenaden som tillägger att frågorna tagits fram i samverkan med forskarna på Liu i en tvärvetenskaplig diskussion.

– När det gäller ämnesområdena har vi samarbetat med gymnasieelever och där har vi märkt att miljö och klimat är frågor som väldigt många unga intresserar sig för.

Frågorna finns också redan nu tillgängliga på LiU:s hemsida där man digitalt kan gå promenaden och svara på frågorna samt se hur andra svarat räknat i procent.

– Man kan även redan nu lyssna på en tipspromenadpodd där forskare från olika fält resonerar runt frågorna, tillägger Margareta Alfredson.

Folkbladet träffar andraårsstudenterna Lina Fredriksson och Ina Eriksson (civilingenjörsprogrammet) på Skvallertorget i tisdagens kalla vintervind. De kommer båda två att delta i torsdagens premiärpromenad men har själva redan svarat på frågorna på nätet.

– Vi kommer att vara ett gäng studenter som går med och kan svara på frågor och diskutera runt de här frågorna, säger Ina Eriksson.

Jag frågar om hur de besvarat frågan på skylten: "Ska vi klona tillbaka utrotade djurarter"? Det visar sig att de inte svarat likadant som Folkbladets utsända och genast blir det en liten diskussion om hur man kan tänka på olika sätt och hitta olika vinklar in i en frågeställning. Så ambitionen att få igång reflektioner runt olika frågeställningar verkar fungera alldeles utmärkt.

Frågorna kommer att sitta uppe denna och nästa vecka – till och med den 28 januari.