Under förra mandatperioden lade Moderaterna en rad förslag om hur tryggheten på skolorna skulle öka i kommunen; låsta skolor, flera kameror, fler drogtester och narkotikahundar.

– Kvartetten sa nej till allt utom låsta skolor. Men nu har de börjat införa vissa av förslagen, säger oppositionsråd Sophia Jarl (M).

Hon är dock inte nöjd där. Efter flera signaler från personal och elever ute på skolorna om en bristande trygghet, tillsammans med statistik som bekräftar detta, har partiet nu jobbat fram ytterligare förslag för en ökad trygghet.

– De lever i en arbetsmiljö som vi aldrig skulle acceptera på våra arbetsplatser, säger Sophia Jarl och räknar upp saker som hot, kränkningar, sexuella trakasserier och våld.

Hon exemplifierar med Navestadsskolan, där Skolinspektionen nyligen utdömt vite, på grund av exempelvis sexuella trakasserier och verbala kränkningar:

– Obehöriga tar sig även in på skolan och det händer att det uppstår konflikt mellan föräldrar.

Här borde kommunen ta tag i problemen på allvar, precis som på alla andra skolor där problem förekommer. Ordningen borde vara tydlig från kommunledningen ut till skolorna: allt ska polisanmälas. Sedan ska utbildningskontoret ha stenkoll på alla dessa.

– Visst, det kan vara jobbigt att polisanmäla allt till en början. Men det är en markering att det här inte är okej, säger Sophia Jarl och fortsätter:

– I dag verkar rektorer och annan skolpersonal tro att de först måste göra en bedömning av det som hänt. Men det ska de inte, låt polisen bedöma det.

Ronny Ståhling exemplifierar med hur han och kollegorna arbetade på Ektorpsskolan när han började där 2006.

– På 16 månader fick vi en helt annan skola. Vi polisanmälde allt och på den tiden gick skadegörelsen ned och skolresultaten höjdes, säger han.

Då fanns även en speciell grupp inom polisen som fanns ute på skolorna kontinuerligt. Något Moderaterna gärna ser införs igen.

– Men nu är det ju inte vi som bestämmer om det, men vi vill gärna att kommunen är tydlig med att man vill det, säger Sophia Jarl.

Förutom fler poliser i skolorna och fler polisanmälningar, vill Moderaterna att man ser över den rutin som finns angående polisanmälan och skadestånd i skolan.

– Fokus är alldeles för mycket på fysiskt våld. Här behöver man även ta med psykiskt och sexuellt våld och sociala medier, säger Sophia Jarl.