Moderaten Fredrik Bergqvist har uteslutits ur fullmäktigegruppen efter en omröstning i fullmäktigegruppen där rösterna utföll med 19-1 i favör för uteslutning. Fredrik Bergqvist är därför politisk vilde från och med idag, onsdag.

Läs mer här: Bråket i Moderaterna.

Ärendet handlar om efterspelet till den interpellation om att förbjuda slöjbeklädda kvinnor i kommunens informationsmaterial som Moderaterna lagt och som presenterades av oppositionsrådet Sophia Jarl (M) förra onsdagen. Efteråt uppstod en diskussion där Fredrik Bergqvist gick ut och kritiserade interpellationen så som den formulerats.

Artikelbild

| Sophia Jarl (M).

Sophia Jarl vill på onsdagen inte kommentera interna förtroendefrågor men mejlar till Folkbladet:

– Precis som vilken annan organisation/arbetsplats/förening så har vi ett antal styrdokument som reglerar hur arbetat ska bedrivas. När en förtroendevald inte följer de reglerna har vi liksom alla andra organisationer processer för hur det hanteras. Förtroendeomröstning är en av de instrument som gruppen har och det stämmer att vi har använt oss av det instrumentet.