Han ser att det finns problem med dagens utformning kring gymnasieskolan och villkoret för att ta uppdraget var glasklart från hans sida:

– Att man skulle få tänka högt och förutsättningslöst och att det skulle tillsättas tillräckliga resurser, säger Lars Stjernkvist.

Så blev det och efter valet kommer han att ta tag i uppgiften på allvar. Några lösningar är han försiktig att gå ut med, men ser att LR har rätt i många av sina åsikter.

– De pekar på saker som att vi ska ha likvärdighet mellan kommuner, samma kvalitet och att alla ska ha samma möjligheter oavsett vilken kommun man bor i. Så är det inte i dag. Sedan finns det de som menar att det går att lösa det med olika stimulanser, men Lärarnas Riksförbund vill lösa det genom styrning. De pekar på ett genuint problem och vi får se var vi landar.

Att var tredje elev inte tar examen efter tre år på gymnasiet är besvärligt, menar Stjernkvist:

– Vi har jättestora rekryteringsproblem de närmsta åren och då har inte råd att först tappa bort först de elever som inte klarar grundskolan, och sedan 25-30 procent som inte fullföljer gymnasieskolan. Det här är ett problem vi inte kan blunda för.

Liksom LR hoppas Lars Stjernkvist att partierna diskuterar den här frågan under valrörelsen.

– Det har hittills varit en konstig valrörelse med många viktiga frågor där skolan hamnat i skymundan. Ett av skälen är kanske att människor tror att partierna tycker lika, men det finns skillnader. Jag hoppas på en diskussion de sista veckorna nu, det handlar om resurser: det här kostar och då måste man vara beredd att ta det ansvaret.