Vångabygdens utvecklingsgrupp kontaktade Norrköpings kommun i våras för att planera för ett framtidsmöte och det råder ingen tvekan om att intresset är mycket stort bland Vångaborna. Vilken typ av bostäder behövs? Var ska de ligga? Vem har mark att sälja och vem vill köpa den?

– Det ska gå att bo hela livet i Vånga och det är utgångspunkten för oss, sa Christer Sandberg, Vångabygdens utvecklingsgrupp.

– Mötet ikväll är något av ett startskott för den dialog vi vill ha med kommunen för att Vånga ska börja växa.

Kommunalrådet Karin Jonsson (C) inledde bland kommunens talare och förklarade att man redan nu kan börja planera med utgångspunkt i en befintlig översiktsplan. Vånga ligger längs med det stråk som Norrköpings kommun vill se växa i framtiden. Det kommunala VA-nätet finns på plats liksom bredband.

– Vi ser en ganska stor potential i Vånga, förklarade Martin Berlin, stadsbyggnadskontoret.

Processen runt bygglov beskrevs och efter inledande talare blev det mingel där Vångaborna fick möjlighet att prata med varandra och inbjudna parter.

– Vi tycker definitivt att Vånga har potential, sa Mona Hallström Hjorth, utvecklingsgruppen. Ungefär 1500 personer bor i Vånga idag och vi ser att sommarhus omvandlas till året runt-bostäder och pendlingen fungerar både till Linköping och Norrköping härifrån.

Inom ett par år hoppas utvecklingsgruppen att det byggs olika typer av bostäder i Vånga för att man ska bli cirka 25 procent fler invånare på sikt.