Valet till EU De åtta politiska ungdomsförbund i Östergötland vars moderpartier sitter i riksdagen stod på scenen i Hörsalen i Norrköping på onsdagskvällen. Under två timmar och med en stor och ung publik i salen tog sig ungdomsförbundarna an några av de hetaste frågorna i debatten inför EU-valet. Fem av ungdomsförbunden representerades av sina distriktsordföranden. För Ung Vänster talade Amy Berglund som är ombudsman i förbundet medan distriktsstyrelseledamoten Reda Salman företrädde SD: s ungdomsförbund Ungsvenskarna. Anna Örnestrand från Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom är "sammankallande" i sitt distriktsförbund.

Ungdomsförbunden är inte blåkopior av sina moderpartiers uppfattningar och positioner i alla frågor. Tre exempel från debatten på onsdagskvällen: 1. Lukas Vikinge från Centerpartiets Ungdomsförbund CUF ställde sig tydligt positiv till det liberala ungdomsförbundet LUF: s ordförande Emil Scapaticcis mycket positiva attityd till mer utvecklat EU-samarbete i form av EU-skatter, valuta och polis/åklagare. I "vuxenpolitiken" är Liberalerna annars tämligen ensamma om att vilja driva EU-samarbetet i den riktningen.

2. Det moderata ungdomsförbundet MUF: s distriktsordförande Matilda Ekeblad argumenterade starkt för att Sverige kunde ta emot fler invandrare; vilket inte är moderpartiets aktuella ståndpunkt. 3. Amy Berglund gjorde det mycket tydligt att Ung Vänster inte delar Vänsterpartiets nuvarande uppfattning att Sverige bör stanna kvar i EU.

Artikelbild

| En stor och ung publik kom till Hörsalen för att lyssna.

Klimat/miljö är en fråga som väljarna rankar mycket högt enligt flera undersökningar inför EU-valet den 26 mars. Ungdomsförbundsdebatten i Hörsalen speglade mycket väl det ökande intresset för dessa frågor. Ingen av debattdeltagarna ville svara ett rakt "ja" på frågan om "flyget är det största klimathotet?"

Anna Örnestrand från Grön Ungdom påminde om att det endast är 11 år kvar tills - enligt EU-beslut - de klimatfarliga utsläppen ska ha halverats i EU.

"Det är vi unga som får leva med ångesten för klimatet medan det istället borde vara de äldre generationerna som struntat i klimatet som borde ha ångesten", sa Anna Örnestrand.

Det socialdemokratiska ungdomsförbundet SSU: s distriktsordförande Lisa Nåbo efterlyste en hårdare attityd gentemot de EU-medlemmar som likt "Polen och Ungern" inte står upp för demokratiska grundvärden som "fria medier, oberoende domstolar och kvinnors rätt till abort."

Artikelbild

| Amy Berglund Ung Vänster, Anna Örnestrand Grön Ungdom, Lisa Nåbo SSU, Emil Scapaticci LUF i debattsekvens.

Samuel Holm som leder det kristdemokratiska ungdomsförbundet KDU: s östgötaavdelning var kritisk mot ett EU som lade sig i småsaker som de inte har med att göra medan de försummar behovet att vara starkt i "väsentliga västerländska värderingar."

Reda Salman från Ungsvenskarna svarade "kanske" på frågan om Sverige borde lämna EU. Att lämna EU vore bara ett "delmål" enligt honom. Det stora målet är att Sverige ska vara "fritt" sa Reda Salman.

Avslutningsvis gissade ungdomsförbundarna hur högt valdeltagandet skulle bli i årets EU-val. I valet 2014 röstade 51, 07 procent av väljarna i Sverige.

Lukas Vikinge från CUF trodde på 59,7 procent för 2019. Amy Berglund från Ung Vänster gissade på 48 procent. Övriga debattdeltagare grupperade in sig mellan dessa förutsägelser från C och V. Ekeblad från MUF landade på 56,3 medan Nåbo från SSU förutspådde 54 procent. Holm från KD trodde på 52, 1 procent och Reda Salman i Ungsvenskarna kände på sig att 55 procent skulle delta i valet. Emil Scapaticci från LUF spådde 58,5 och Anna Örnestrand i Grön Ungdom avslutade gissningen med att säga att hon tror att valdeltagandet i år blir 57,2 procent.

Efter debatten i Hörsalen möttes publik och debattörer för ett intensivt mingel med frågor, svar och fortsatt debatt.