– Ett avtal har ingåtts mellan NCC Sverige AB och Norrköpings kommun för att bygga ut Inre hamnen, meddelar Norrköpings kommun i ett pressmeddelande på fredagen.

Avtalet undertecknades på torsdagen.

– Nu inleds arbetet att tillsammans med NCC lägga upp det vidare arbetet med Inre hamnen – Norrköpings nya innerstadsdel.

Artikelbild

Det blir NCC Sverige AB som fått uppdraget att bygga Norrköpings nya innerstadsdel.

I avtalet inkluderas en ny kaj, nya gator, kanaler och parkområden.

Det innebär bland annat att planera för konstruktioner, utformning och organisering av produktionen i området för att åstadkomma ett så bra och kostnadseffektivt resultat som möjligt.

– Vi är mycket glada över att Norrköpings kommun valt NCC som samarbetspartner. Speciellt roligt är det att kommunen i sin upphandling värdesatte NCC:s lokala projektorganisation som har lång erfarenhet av komplexa projekt och är lösningsorienterad. Vi ser fram emot att som partner tillsammans med Norrköpings kommun planera och projektera den nya stadsdelen, säger Jörgen Kernell, produktionschef Infra, NCC Infrastructure.

Även för projektledare för Inre hamnen Fredrik Wallin känns det bra med avtalet.

Artikelbild

"Att vi nu tecknat avtal med NCC är en milstolpe i arbetet med att förverkliga Inre hamnen", säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

– Nästa steg blir att tillsammans lägga upp hur arbetet med Inre hamnen genomförs på bästa sätt. Det är mycket viktigt att vi har en gemensam syn på målet, att vi jobbar med att tidigt identifiera risker och strävar efter en säker arbetsplats och en god kostnadskontroll, säger Fredrik Wallin.

Arbetet påbörjas omgående med ombyggnad av Saltängsgatan och olika markförstärkningar. Så snart beslut om miljötillstånd är på plats, inleds utbyggnaden av kanaler och kaj. Parallellt med den ska föroreningar inom gasverksområdet tas bort. Ett arbete som kommer pågå i flera år.

Rapportering av projektets utveckling enligt tidplan och ekonomi kommer att ske löpande till kommunstyrelsen, stadsplaneringsnämnden och tekniska nämnden.

– Att vi nu tecknat avtal med NCC är en milstolpe i arbetet med att förverkliga Inre hamnen, vilket förstås är mycket positivt. I dagsläget finns inte mycket mer att säga för nu börjar planeringsarbetet med entreprenören om hur arbetet ska utföras. Vi får återkomma med mer detaljer efter jul- och nyårshelgerna, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.