Rickard Myhrberg, vd för bostadsproduktionsbolaget Conlega, med kontor i både Norrköping och Stockholm, har en tid haft ögonen på kommunens lilla obebyggda tomt som vetter mot Skvallertorget.

– Det är en fantastisk tomt, sista delen på Västgötebacken, säger Rickard Myhrberg.

Han beskriver det som en idag väldigt outnyttad tomt, där det varit parkering. På tomten, mot Västgötegatan, ligger också 1700-talshuset Sista Supen, som kommunen hyrt ut som glasskiosk.

Artikelbild

| Skiss. Volymskiss över det aktuella området.

Conlega inledde diskussioner med P O Kyndel, ägare till granntomten, en större, också obebyggd tomt, längs Bredgatan. Tillsammans har parterna startat ett gemensamägt bolag som planerar att bygga på båda tomterna.

– Vi kommer att driva det som ett projekt, säger Rickard Myhrberg.

– Det krävs en detaljplaneändring, för det är en väldigt gammal detaljplan som ligger nu, säger Rickard Myhrberg.

– Vi tänker oss bostäder, i ett antal våningar, och kommersiella ytor i markplan, framför allt på den delen som vetter mot Skvallertorget.

Byggnaderna kan bli mellan fyra och fem våningar höga, högst mot Bredgatan.

Det är en känslig miljö vid Skvallertorget?

– Det är en jättekänslig miljö, säger Rickard Myhrberg och talar om att ta hänsyn till omkringliggande byggnader och platsens historia, samtidigt som man vill ha en modern design och arkitektur.

– Gestaltningsbiten är väldigt viktig för oss. Vi vill att det tillför något till området, staden och de boende som ska bo där.

Stadsplaneringsnämnden har beslutat att stadsbyggnadsdirektören ska underteckna ett markanvisningsavtal med det nybildade bolaget Sista Supen Holding AB, kort sagt ett löfte om att bolaget ska få köpa kommunens tomt när en ny detaljplan finns som tillåter byggnationen.

Då det är lång kö för detaljplaner kan en sådan inte påbörjas förrän 2018. Men i och med markanvisningsavtalet kan arkitekter nu börja skissa på byggnaderna, med förhoppning om byggstart 2019.

Sista Supen, ett litet hus uppfört omkring 1760, omfattas av skyddsbestämmelser och kommer att finnas kvar. Huset har fått sitt namn av att det sägs att dödsdömda ska ha bjudits på en sista sup här på sin väg till galgbacken.

Det nya bolaget vill gärna köpa hela tomten, också Sista Supen. Om det blir så, eller om kommunen behåller det lilla huset och styckar av den delen, får fortsatt diskussion utvisa. Om bolaget tar över huset ska det också fortsättningsvis hyras ut.