På måndagsförmiddagen tar Borgsmoskolans rektorer Hans Sandberg samt Sara Valgren emot finbesök: Anna Ekström (S), gymnasie- och kunskapslyftsminister sedan i september förra året är nämligen på plats för att inhämta synpunkter från både personal och elever på denna skola vars resultat varit låga under senare år.

Dock har man kunnat notera en vändning uppåt under 2017.

– Våra politiker lokalt klev tidigt på tåget och Borgsmo är en av de skolor som det satsats på, både vad gäller integration och andra satsningar. Resultatutvecklingen visar att satsningarna slagit väl ut på kort sikt, sedan är det ett ansvar att få långsiktighet och permanenta framstegen, säger Hans Sandberg som också berättar om hur man infört sexveckorsperioder för att efter varje period stämma av kunskaperna.

Artikelbild

| Minister. Anna Ekström var nöjd med sitt besök.

– Det är en tydlig pedagogisk planering som gör att vi kan sätta in insatser tidigt.

När lärarstaben sedan kommer och slår sig ner passar Anna Ekström på att ställa ett antal frågor: bland annat undrar hon hur man ska få de mest erfarna lärarna till de skolor med störst socioekonomisk problematik istället för tvärtom som det ofta är idag.

– Vi är ett antal erfarna lärare men har också tappat några och har nu flera outbildade på några tjänster, berättar en av lärarna medan en annan menar att hon sökt just hit för att just få mer utmaningar och utvecklas.

En sak som flera ur personalen tar upp är att det behövs samverkan med andra myndigheter som till exempel socialtjänsten:

Artikelbild

| Det blev en snabbrundvandring innan man slog sig till ro i fikarummet.

– Av eleverna som kommer till skolan klarar de flesta behörigheten till gymnasiet men vissa kommer ju inte ens hit och då är det frågan om det är skolans ansvar eller om andra delar av samhället kan spela en roll. En ide är att en representant från socialtjänsten skulle kunna finnas tillgänglig här på skolan, det skulle underlätta, påpekar en av lärarna som jobbat länge på skolan.

Anna Ekström konstaterar att Sverige kommer att ha lärarbrist under många år och undrar om lärarassistenter skulle underlätta – det skulle kunna handla om en kortare folkhögskole- eller yrkesutbildning för att bli en assistent som kan lyfta bort många av de saker som inte handlar om pedagogiskt arbete från lärarna.

Artikelbild

| Moqdan Jahani samt Karam Askar var några av eleverna som samtalade med ministern.

– Jag tror det skulle vara en bra ide, sedan är det väldigt bra med två vuxna i klassrummet också, konstaterar en lärare.

Anna Ekström: Ser ni några behov av förändringar i lärarutbildningen?

Artikelbild

– Det vore bra om de som går där faktiskt var förberedda på vad de kommer att möta ute i verkligheten – många vet inte hur många olika saker man ska ansvara för som lärare, menar en av Borgsmoskolans lärare.

Efter lärarna är det dags för några niondeklassare att prata med ministern – det blir ett samtal om skolan, pedagogiken och hur man trivs vilket verkar vara ganska så bra, även om det enligt en elev kan vara lite stökigt på vissa lektioner – men på det stora hela tycker de att det är väldigt bra lärare på skolan. Så frågar Anna Ekström om någon skulle kunna tänka sig att bli lärare men inga händer åker upp.

Artikelbild

Efteråt berättar gymnasieministern för Folkbladet att hon tycker att besöket varit väldigt intressant.

– Man kan notera att lärarnas och elevernas bild var ganska lika; jag tycker också att man har ett fokus på kunskap, det har ofta varit självklart för lärarna men i skolpolitiken har inte alltid den frågan varit i centrum, säger Anna Ekström som också framhåller tanken på lärar/elevassistenter.

Artikelbild

– Det vore bra om delar av arbetet skulle kunna göras av en annan yrkeskategori, lärarna ska användas till det de är utbildade i.

011-200 472