Utopia vann kommunens markanvisningstävling för kvarteret Relingen i Lindö i november. Tomten för tävlingen, vid Lindövägen och Travbanevägen, utgörs av en trekant. Här vill kommunen ha hyresrätter, och det är just det det blir i de planerade flerbostadshusen.

Utopia fick i uppdrag att hitta en byggherre. Det blev Rikshem och nu har samhällsplaneringsnämnden gett klartecken för ett marköverlåtelseavtal.

Rikshem är tänkt som framtida fastighetsägare och förvaltare av fastigheten när projektet väl är genomfört. Projekt och utveckling kommer drivas av Utopia.

Artikelbild

| Platsen i dag, i Lindö.

”Förslaget med sina säregna former, blåa fasader och tak och toppvåningarnas karaktäristiska fönsterband tillsammans med fantasifullt formade utemiljöer ger Lindö en ny årsring såväl funktionsmässigt som arkitektoniskt”, skriver Utopia. Vindsvåningen får ett fönsterband som ger intrycket av att taken svävar.

Totalt blir det fyra hus, med fyra-fem våningar. Mattias Litström, creative director vid Utopia, säger att man nu ska jobba vidare på förslaget tillsammans med kommunen. Han talar om planteringar och trädäck, och en gråblå ton på fasaderna.

Totalt blir det cirka 75 lägenheter, tvåor, treor och fyror. Husen har en oregelbunden form och anpassar sig efter tomten.

– Det är fyra likadana hus. De är vridna på lite olika sätt och har en form som gör att man upplever det som mycket mer identitetsskapande, säger Mattias Litström.

Inflyttning kan det bli i slutet av år 2020 eller början av 2021.