Östergötland Efter det senaste årets rekordstora angrepp av granbarkborre i våra granskogar tar nu Skogsstyrelsen till nya metoder. I arbetet att ta fram kartor över riskområden (till hjälp för skogsägare) ska man nu bland annat använda artificiell intelligens.

Det handlar då om system som är självlärande utifrån kunskap om granbarkborrens beteende, satellitbilder från olika tidpunkter och data om skogen.