Det avtal Norrköpings kommun har haft med Tjuren Projektpartner AB avseende markanvisning på Strömsholmen för restaurang och hotell, har löpt ut utan att bolaget har uppfyllt den byggnadsskyldighet som fanns inskrivet i avtalet, meddelar kommunen.

Avtalet har tidigare förlängts två gånger och kommer inte att förlängas en tredje gång.

För att avtalet skulle ha ansetts uppfyllt skulle en tredjedel av pålningsarbetet ha utförts senast den 30 november i år, vilket inte skett.

Artikelbild

| Skissen som Tjuren fick bygglov på för ett år sedan. Nu blir det inget.

– De har inte uppfyllt avtalet, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Bolaget kommer att beläggas med ett vite om 2,7 miljoner kronor. I och med vitet väntas kommunen inte att ta någon ekonomisk skada.

Det blir alltså inget av med det planerade hotellet. I och med att avtalet inte förlängs är exploatören ute ur bilden för den här gången.

När markarbetena för några veckor sedan skulle dragit i gång drog Tjuren i handbromsen. Det framkom då att de ville göra sena ändringar i skissen.

– Vi har haft ett väldigt tydligt avtal som gäller, att de har ett bygglov, som de har godkänt, det står i ett avtal som de har skrivit under att stadsarkitekten ska godkänna nya ritningar, och det står i ett avtal som de skrivit under att ett vite på 2,7 miljoner faller ut om de inte uppfyller de här skyldigheterna, säger Kikki Liljeblad.

Hon tycker att det är tråkigt att bygget inte blir av och säger att exploatören hade bra idéer.

Tjuren hade ett bygglov sedan ett år tillbaka. Sent i processen ville de söka ett ändringslov.

– De har dragit ut på det för länge, säger Malin Cuclair, projektledare vid stadsbyggnadskontoret.

Kommunen fick höra att exploatören ritade på ett ändringslov, och påtalade att de ritningarna måste stadsarkitekten godkänna.

– De höll inte måttet. De hade ändrat ganska drastiskt. I och med att de klämt in 20-25 rum till på två våningsplan så medförde det att hela fönstersättningen förändrades drastiskt. Det var ingen liten ändring, utan det var i princip ett helt nytt hus, säger stadsarkitekt Karin Milles.

– Det var inte en byggnad jag kunde se framför mig på Strömsholmen. De behövde rita om det.

– Det har de gjort. De har ritat fram ett förslag som var betydligt mer likt det ursprungliga förslaget, som jag tycker var ganska bra. Jag gjorde bedömningen att jag skulle kunna godkänna det. Men det var en egen resa.

Gestaltningen och avtalet var två parallella frågor. Tjuren hann inte uppfylla byggnadsskyldigheten. Ett ändringslov av den storleken kräver beslut av byggnads- och miljöskyddsnämnden.

En ny markanvisningstävling planeras att föreslås för stadsplaneringsnämnden i början av 2019.

Nu blir det den nya nämnden, med Reidar Svedahl (L) som ordförande, som får bestämma vad man vill göra. Det finns en detaljplan med en byggrätt för ett trevåningshus.

Nu är det, igen, oklart vad det ska bli på Strömsholmen. Enligt Liljeblad finns det företag som uttryckt muntligt intresse. Hon hoppas att också den nya nämnden trycker på tillgängligheten för Norrköpingsborna, att det blir något som passar med badet, och att det inte ska vara inhägnat.

Tekniska kontoret kommer någon gång efter årsskiftet att gå vidare med delar av sin omvandling av Strömsholmen: bygga bryggor och utföra vissa markarbeten på Strömsholmen. Själva parken kommer att ställas i ordning när en byggnad, vad det nu blir, är på plats.