Politik Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp i Norrköping skakas nu av nya avhopp. I höstas meddelade fullmäktigeledamoten Jan Petersson att han lämnade partiet för att bli politisk vilde. På måndagskvällen lämnade ytterligare två ordinarie ledamöter partigruppen för att bli vildar. Robert Cederlund och Anette Kemgren skriver i ett gemensamt meddelande med Jan Petersson att de lämnar därför att "lokalföreningen SD Norrköping är mer intresserade av att iscensätta interna konflikter och att sätta jaget före laget och vi har därför valt att lämna partiet för att istället kunna fokusera på politiken."

– Nu är ställningen i fullmäktige 41-41-3, sa Robert Cederlund när Folkbladet talade med honom på tisdagsmorgonen.

Så ni ser på er tre som en egen grupp i politiken?

– Inte så uttalat kanske. Men vi tycker väldigt lika i viktiga politiska frågor och vi är konservativa alla tre så jag har svårt att se att vi skulle tycka olika, sa Cederlund.

Han antar att de tre i gruppen ofta kommer att ligga närmast Moderaterna.

– Så har det i vart fall varit tidigare. Fast det klart, jag utesluter inte att Kvartetten framöver kan komma att rigga sina förslag i någon fråga för att försöka få våra röster, sa Robert Cederlund till Folkbladet.

Han har tidigare arbetat som medlemssekreterare på SD: s riksorganisation i Stockholm. Han har varit ledamot i lokalavdelningens styrelse.

– Jag har inget emot SD: s politik på riksplanet. Hade jag inte bott i Norrköping så hade jag säkert varit kvar i partiet. Det jag ogillar i Norrköping är att hårt arbete i partiorganisationen inte belönas utan att vi jobbar hårt i partiet snarare motarbetas; ses som hot mot den egna makten.

Är det gruppledaren och lokalordföranden Darko Mamkovic du talar om?

– Jag kommer aldrig att peka ut några personer på det viset, sa Robert Cederlund.

De tre avhopparna säger i sitt gemensamma uttalande att "ingen av oss har någon direkt plan i dagsläget att gå med i något specifikt parti."

Både Jan Petersson och Robert Cederlund säger till Folkbladet att de avser att vara kvar i fullmäktige mandatperioden ut. Anette Kemgren har vi inte nått. Hon hälsar via bekanta att hon "vill ta det lugnt under några dagar." Folkbladet har utan framgång och vid upprepade tillfällen på tisdagsmorgonen sökt SD: s gruppledare och lokalföreningsordförande Darko Mamkovic för en kommentar.