Politik Det var spänt inför första mötet med de nyvalda politikerna i Norrköpings fullmäktige på måndagskvällen. Det som tilldrar sig mest intresse på säsongens första möte är oftast valen till de mest ledande posterna som kommunalråd, oppositionsråd, Kommunstyrelsens ordförande och ledamöterna i Kommunstyrelsen i övrigt. I normala fall brukar de där valen ge sig av sig självt utifrån de maktförhållanden som råder i den politiska församlingen efter ett val. Men i år är inget normalt fall. Saken gäller att oppositionens fyra partier V, MP, SD och M har tre mer mandat tillsammans än de styrande fyra partierna S, L, C och KD.

Oppositionen har använt sitt flertal för att komma överens om att ta en heltidstjänst från den styrande kvartetten för att istället förstärka oppositionen med en heltidstjänst. Detta är möjligt genom att den något omaka konstellationen V, SD, M och MP gör gemensam sak om att göra just så.

Som vanligt i svensk politik nuförtiden så var Sverigedemokraterna i centrum utan att säga ett enda ord i debatten. Tystnaden delades denna kväll av i stort sett alla i oppositionen utom Nicklas Lundström från Vänsterpartiet som framträdde som ett slags talesperson för oppositionens framstöt.

Han fick flera vassa och i mina ögon berättigade frågor från bland andra Kikki Liljeblad (S) som grillade Lundström i hur "det kändes" att företräda förslag som bland annat innebär att Sverigedemokraterna får ett oppositionsråd? I och med att alla de andra - Sophia Jarl (M), Mia Sköld (MP) och Darko Mamkovic (SD) - i stort sett teg sig genom aftonen så fick Lundström ta hela kanonaden av frågor och attacker från Kvartettpolitiker som Lars Stjernkvist (S), Eva-Britt Sjöberg (KD) (som också utan framgång försökte få upp Moderaterna i debatten genom att ställa frågor om hur det känns för Sophia Jarl att nu bidra till att V får ökat politiskt inflytande) och från Fredrik Franzén (L).

Lundström klarade sig bra hyfsat bra tycker jag. Oppositionen använde sitt övertag till att besluta om att förändra fördelningen av politiska heltidstjänster till fem för Kvartetten som styr och fyra för oppositionen. Tidigare gällde sex för kommunregeringen och tre för oppositionen.

I den första voteringen för mandatperioden vann alltså oppositionen över Kvartetten.

Jag tror dock att framgången svider lite i vänsterhjärtat. Dels därför att V lämnades ensamt under debatten och dels och framförallt för att det faktiskt är tämligen oförenliga ståndpunkter att å ena sidan kraftfullt fördöma allt och alla som har med SD att göra och att å andra sidan samverka med SD för att tillskansa sitt parti fördelar. Jag skulle inte säga att V gjorde fel. Problemet för V är att partiet så att säga själva säger att de gjorde fel.

Lars Stjernkvist (S) får trösta sig med att han utan votering omvaldes för ännu en period som Kommunstyrelsens ordförande. Under mötet på måndagskvällen visade han också varför fullmäktige gjorde helt rätt som valde honom. I ett par lysande inlägg ställde han relevanta och retoriska frågor om vad oppositionen egentligen är: "Är ni en ny majoritet; i så fall ska ni styra över kommunen. Är ni inte en ny majoritet; så behöver ni besinna ert ansvar för ekonomin".

Jag hoppas att maktkamp inte kommer att prägla de kommande åren i Norrköpingspolitiken. Skolan och integrationen och Ostlänken och framtiden i det stora hela har inte råd med det.