Det genom att förvärva 42 lägenheter av Hemsö i det så kallade Nodhuset. Det är det hus som bildar en helt ny entré in i Sanbyhov – stadsdelen i Norrköping som just nu genomgår en stor förändring. Att Hyresbostäder ville etablera sig här var en självklarhet:

– Vi är glada och nöjda med att kunna bidra till Sandbyhovs utveckling genom denna affär. Vi har länge velat öka vår närvaro och kunna erbjuda hyresrätter på norr, och med Hemsö som byggherre och framtida granne får vi en kompetent och bra samarbetspartner, säger Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder.

Själva huset med de 42 lägenheterna blir en central del av utvecklingen och kommer bland annat erbjuda ny vårdcentral, folktandvård, barnavårdscentral samt närbutiker och service. Lägenheterna kommer att uppföras från våning fyra till tionde och sista våningsplanet. Stadsdelen i stort kommer att gå från prägeln av ”äldreomsorg och vårdinrättningar” till en modern, blandad stadsdel med bostäder, kommersiell service, vård- och äldreboenden samt vackra parkmiljöer.

Man ser att området kommer att attrahera såväl äldre som barnfamiljer.

– Vi fortsätter utvecklingen av Sandbyhov och skapar en modern stadsdel med lokaler för samhällsservice. Kombinationen av vårdlokaler, kommersiella ytor och hyresrätter i samma byggnad ser vi som en attraktiv lösning i framtidens stadsdelar. Vi har haft ett mycket givande samarbete med kommunen när vi har arbetat fram detaljplanen och vi är glada över att nu kunna erbjuda hyresrätterna till Hyresbostäder, säger Nils Styf, vd på Hemsö.