Studier Antalet studenter som får hjälp att klara sina studier på grund av en psykisk funktionsnedsättning, som asperger eller adhd, har mångdubblats.

På tio år har antalet studenter som beviljats stöd ökat från runt 700 till över 6 000, rapporterar SVT Nyheter.

Den som beviljas pedagogiskt stöd kan exempelvis få anteckningshjälp, stöd med att strukturera studierna eller anpassade tentaskrivningar.