IOP ska främja lokala tjänster inom kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S), förklarar:

– Det får inte vara riktat mot näringslivet, och man får inte göra så här om det finns kommersiella aktörer.

Finspångs Ekumeniska LP-förening är en social verksamhet som bedrivs på kristen grund i Finspång. Föreningen vänder sig till personer med missbruksproblem, som lider av psykisk ohälsa och andra som vill ha stöd och hjälp. Målet är att minska drogmissbruk och social utslagning i Finspång.

– De jobbar med motivering, social träning och sådant som ibland kan leda till arbetsträning, säger Ulrika Jeansson.

En förändring blir att fiket på Hyttvägen, som haft öppet två dagar i veckan, stängs.

– Istället kommer LP:s fik ha öppet varje vardag, och även på helger och högtider som julafton.

Ulrika Jeansson förklarar en av fördelarna med partnerskapet:

– Vi tror att den organisationen är bättre rustad än en myndighet är. Kommunen är ju en myndighet, och ibland är det svårt att vara både myndighet och den lyssnande och stödjande. Ideella föreningar är bättre på det i många fall, säger Ulrika Jeansson.

– Man skriver ett avtal om vad de ska göra mot ekonomisk ersättning. Det bygger på ett ömsesidigt givande och tagande.

Utöver LP-föreningen har kommunen ett IOP med Locker room-talk, en ideell organisation som arbetar förebyggande med jämställdhet inom idrotten.

– Jag tycker att det är jättekul att vi kan stötta befintliga organisationer på orten. Sådana samarbeten är för individer som är sårbara i samhället.