Music Tech Fest är en internationell plattform för innovation och musik som i år förläggs i Stockholm. Norrköping har blivit inbjudna som en av UNESCO:s kreativa städer att visa upp sig som musikstad.

– På så vis får Norrköpings musikliv och innovatörer en möjlighet att skapa nya kontakter och samarbeten, säger Sandra Wall, projektledare för Musikhuvudstaden.

Samtidigt kommer Norrköping som stad att vara en del av eventet. Den 5 september kommer kompositören och innovatören Håkan Lidbo förvandla industrilandskapet och delar av stadskärnan till ett instrument. Temat är interaktivitet mellan stad och musik. Exakt vad som kommer hända kommer Håkan Lidbo presentera i mitten av augusti.

– Håkan Lidbo kommer på ett helt nytt sätt att ljudsätta Norrköping. Han kommer ta redan befintliga ljud från stadskärnan, särskilt från industrilandskapet, och lägga till musik och ny teknik. Alla är inbjudna att vara med och delta, vare sig man är musiker eller innovatör eller om man bara vill spela musik inomhus och öppna fönstret, säger Sandra Wall.

Music Tech Fest arrangeras i Stockholm i september. På eventet samlas världsartister, forskare, studenter, kreatörer och innovatörer och ny teknik inom musik visas upp. Till exempel visar artisten Imogen Heap upp Mi.Mu Gloves, en kroppsnära teknik för att komponera musik, och NASA-forskaren Kelly Snook kommer leda ett kreativt labratorium.

– Kreatörer har ofta tankar om något de vill göra och då kan innovatörer komma med den tekniska lösningen, eller tvärtom, säger Sandra Wall.