Efter nyår ska den nya politiska organisationen vara igång som ska gälla 2019–2022, baserat på valutgången i september. Därför var det många valärenden på onsdagskvällens möte i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna försökte utmana om två poster. Det gick inte alls.

Till ordförande för kommunstyrelsen valdes Ulrika Jeansson (S) och till förste vice ordförande valdes Hugo Andersson (C). När det gällde rollen som andre vice ordförande blev det omröstning mellan Inge Jacobsson (M) och Torgny Maurer (SD). En omröstning som slutade 37–8 till Jacobssons favör. Samma siffror blev det när Maurer och SD ville ha oppositionsrådsposten. Ny vinst för Jacobsson med 37–8. De röster som Maurer fick kom enbart från det egna partiet.

– Inte direkt oväntat och jag är inte besviken. Det är alltid roligt att se om det är någon som "hoppar över stängslet". Vi ville göra en markering och vi är trots allt näst största parti, sa Torgny Maurer efter avslutat KF.

Artikelbild

| Torgny Maurer och Sverigedemokraterna är näst största parti i komunfullmäktige i Finspång, men kunde inte komma åt de poster man ville ha.

Inge Jacobsson blir oppositionsråd för Moderaterna och Liberalerna. Stefan Carlsson blir oppositionsföreträdare för Vänsterpartiet och Torgny Maurer tar rollen som oppositionsföreträdare för Sverigedemokraterna.

– Det är en framgång för oss och vi flyttar fram våra positioner. Nu blir jag arvoderad med 30 procent av cirka 60 000 kronor i månaden. Det är skillnad mot noll procent som det var förut, sammanfattade Torgny Maurer.

När det gäller rådsposterna blir Frida Granath (S), utbildningsråd, Marie Johansson (KD) socialråd och Hugo Andersson (C), miljö och-samhällsbyggnadsråd.

– I de förhandlingar som varit, innan vi bestämde oss för att styra ihop med C och KD, har det varit ett krav från vår sida att vi skulle ha utbildningsrådsposten. Vi kände att vi tappat en del på skolfrågor och vi ville äga den frågan lite mer, berättade Ulrika Jeansson.

Artikelbild

| Hugo Andersson (C) valdes till miljö och- samhällsbyggnadsråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna är så stora att ni kunde ha krävt två rådsposter?

– Ja, så är det. Men, jag tycker att alla partier som är med och styr ska ha en rådspost. Det kommer blåsa under den kommande mandatperioden och då gäller det att de partier som styr känner sig delaktiga och tar ansvar, sa Jeansson.

Att inte S+C+KD har egen majoritet märktes i en omröstning när det gällde hur kommunrevisionens ordförande ska väljas. S+C+KD ville ha bort skrivelsen att ordföranden ska väljas av oppositionen. Den omröstningen förlorade den politiska ledningen med 22–23.

– Ytterligare en seger om än liten för oss, sa Torgny Maurer.

Fotnot: Även Moderaterna har åtta mandat i kommunfullmäktige, men Sverigedemokraterna fick 0,03 procent mer av rösterna i kommunvalet i Finspång.