Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar varje år rapporten "Öppna jämförelser grundskola", som baseras på elevernas resultat från vårterminen samma år.

Förra året placerade sig Finspångs kommuns grundskolor på plats 263 av 290 kommuner. Årets resultat visar en kraftig förbättring när Finspång avancerar till plats 132. En förbättring med 131 placeringar jämfört med året innan.

Orsaken till det förbättrade resultatet är att fler elever nådde kunskapskraven i årskurs 9 än tidigare. Finspångs elever i årskurs 3 och 6 visade även de på bättre resultat i nationella prov i jämförelse med elever i andra kommuner. Alla resultat i rapporten jämförs utifrån elevernas förutsättningar som exempelvis föräldrars utbildningsnivå, andel nyinvandrade elever med mera.

Artikelbild

– Det är ett rejält kliv vi gör och det är riktigt positivt. Det är det här vi har jobbat för, det känns skönt att få det här kvittot. Vi är på rätt väg, säger utbildningsrådet Stefan Carlsson (V).

Han poängterar dock att det fortfarande finns mycket att arbeta vidare med. Speciellt när det gäller pojkars resultat. Generellt sett presterar flickor goda resultat, medan pojkar redan i tidig ålder halkar efter i skolan.

– Det är den stora utmaningen. Pojkar har det svårare i skolan i hela landet och extra svårt i Finspång. Vi har haft det som ett prioriterat uppdrag att höja pojkars resultat och det kommer den nya politiska ledningen att fortsätta med.

Utbildningschef Kristina Lohman ser även hon den nya rankningen som ett bevis på att Finspångs kommun är på rätt väg när det gäller grundskolan.

– Det viktigaste är att vi fortsätter att bygga tillit inom vår verksamhet och till skolan. Arbetet för att förbättra och öka kunskapen hos våra elever gör vi varje dag, det är med stor stolthet som jag ser att det systematiska arbetet bidrar till resultaten och skillnaden det faktiskt åstadkommer. Vi har en lojal och hårt arbetade personalgrupp inom grundskolan i Finspång. Den här positiva resultatsammanställningen ger oss ny härlig energi i vårt viktiga arbete att skapa en ännu bättre skola, säger hon.

Mycket kraft framåt kommer att läggas vid att förbättra pojkarnas resultat i skolan.

– Det är en riktning som vi måste bryta. Samtliga kommunala skolor har fått i uppdrag att arbeta med att förbättra pojkars förutsättningar att nå kunskapskraven säger Kristina Lohman.