Sektor vård- och omsorg har arbetat fram fyra alternativ, som politikerna nu har tagit ställning till vilket alternativ kommunen ska gå vidare med. Det ”vinnande” alternativet innebär att Hällestadgården byggs ut med tolv platser och att ett helt nytt boende byggs i centrala Finspång med 89 platser. När det sistnämnda bygget är klart, kommer Storängsgården att avvecklas. Där finns det idag 73 platser. Den verkliga ökningen blir alltså cirka 30 platser.

– Att bygga ut Hällestadgården är det som ligger närmast i tid. Där finns en detaljplan klar, men det behövs bygglov. Det vi också tittar på är att göra om på Tegelbacken och lyfta den dagliga verksamheten, utanför de lokalerna. Det ger fyra nya platser. Vi måste helt enkelt göra en satsning för att möta behovet, säger socialrådet Marie Johansson (KD).

I dagsläget klarar inte Finspångs kommun lagkravet på att ordna en plats på äldreboende inom tre månader för den som har beslut om det. I mitten av mars konstaterade vård- och omsorgschefen Kerstin Sjöberg Axelsson: ”Att det råder akut brist på platser till kommunens äldreboenden och att det behöver byggas nya äldreboenden snarast.”

Artikelbild

| "Det finns ingen snabbfix att bygga nya äldreboenden", säger kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

Kön bestod då av 30 personer.

– Vi har minskat kön något. Men visst är vi i behov av fler platser, berättar kommunalrådet Ulrika Jeansson (S).

Det nya boendet, som också ska ersätta Storängsgården, beräknas vara klart först om fem år, alltså 2024.

– Det finns ingen snabbfix att bygga. Utbyggnaden av Hällestadgården och det vi vill göra på Tegelbacken kan gå hyfsat snabbt och kommer att betyda mycket, förklarar Jeansson.

Varför behåller ni inte Storängsgården och bygger till den?

– Lokalerna är inte ändamålsenliga och vi skulle kunna spara åtta heltidstjänster därifrån som vi behöver på andra ställen. Dessutom hyr kommunen de lokalerna fram till 2024. Bygger vi nytt kan vi säga upp det avtalet, säger Jeansson.

Men räcker det med 30 nya platser över tid?

– Beräkningar har gjorts fram till 2025 och det är det behovet som kalkylerna visar, säger Ulrika Jeansson.

Enligt den förkalkyl som gjorts kommer en utbyggnad av Hällestadgården och ett helt nytt äldreboende kosta 242 miljoner kronor. En stor del av den summan kommer enligt Ulrika Jeansson att täckas av de boendes hyror. Ärendet ska upp på nästa kommunfullmäktige för beslut. Alla partier utom SD står bakom det här förslaget som alltså lär röstas fram.