I en ny undersökning från Skolverket hamnar Finspångs kommun i botten i Östergötland när det gäller antalet behöriga lärare i skolan. 61 procent av lärarna i kommunen är behöriga, vilket är sex procent färre än året innan. Skolverkets mätning har utgått från lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

– Generellt finns det för få behöriga lärare i Sverige. Det utbildas få lärare och konkurrensen om de behöriga lärare som finns är mycket hårdare. Vi har en för låg andel välutbildade lärare i vår kommun, säger Kristina Lohman.

Känner du någon oro för kvalitén i Finspångs skolor?

– Skolorna i Finspång har haft en låg måluppfyllelse de senaste åren, så visst finns det ett samband. Vi måste få hit fler behöriga lärare för att få upp våra resultat. Men det är inte enda saken vi behöver göra. Det pågår just nu ett omfattande arbete där vi genomlyser hela vår verksamhet. Vi vill på djupet förstå varför resultaten ser ut som de gör. Lägger vi pengarna på rätt saker, eller kan vi omfördela. Kan vi organisera oss annorlunda, hur ser lärmiljöerna ut med mera.

Hur ska ni göra för att locka fler behöriga lärare till Finspång?

– Vi måste bli en attraktiv skolkommun och bli ännu duktigare att tala om det vi är på bra. Det måste finnas en positiv bild av att arbeta som lärare i Finspångs kommun, både utifrån och inifrån, berättar Kristina Lohman och fortsätter:

– Kanske ska vi anställa andra typer av kompetenser i skolan. Att lärare tillåts vara jätteduktiga på sin profession, men kanske anställa socionomer och fritidspedagoger för att komplettera lärarna. Att ha en långsiktig strategi för skolan är viktig och det håller vi på med just nu. Vi kan inte göra som vi alltid har gjort, då blir det inga förbättringar.

Att komma som behörig lärare till en kommun med hög andel obehöriga lärare är heller inget som lockar.

– Nej, det blir tyngre för de behöriga lärarna som ska sätta betyg, vilket de obehöriga inte får.

Kristina Lohman väljer att lyfta fram det positiva med många duktiga och omtyckta rektorer.

– Vi har nyligen gjort en undersökning där många av våra rektorer får höga betyg av sina medarbetare. Det är sådant vi måste lyfta fram för att locka behöriga lärare till oss. Ett gott och långsiktigt ledarskap är viktigt i det fortsatta arbetet.

Hon hyllar också de pensionärer som valt att arbeta vidare i skolans värld.

–  De har en erfarenhet som är guld värd.

Hur ser det ut på lönesidan?

– När det gäller grundskolan står vi oss väl mot närliggande kommuner. Men det handlar inte bara om lönen. Det handlar också om i vilket sammanhang du finns i som lärare. Det är det vi arbetar mycket med nu, säger Kristina Lohman.