– De uppgifter kring Kristina Lohmans avgång som angavs från kommunens sida var väldigt kryptiska. Och det skapar bara spekulationer. Det är inte bra. Som lärare får jag en del frågor kring det här och nu vill jag gärna ha en redogörelse, säger Conny Lindgren.

Det var i början av mars i år som kommunen meddelade på sitt intranät att Kristina Lohman inte längre skulle jobba kvar i Finspångs kommun. Där beskrevs det som ett gemensamt fattat beslut, där både politiker och tjänstemannaledning deltagit. Förklaringen som angavs var kort – att ledningen och Lohman haft olika uppfattning om hur utbildningssektorn skulle styras och ledas.

Varken kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) eller kommundirektör Anders Axelsson ville uttala sig mer än så heller i media.

Kristina Lohman fick dock starkt stöd både i flera insändare och i sociala medier. Och nu vill således Conny Lindgren har ett offentligt svar från politikerna i ärendet. Därför har han lämnat i en skriftlig fråga i samband med kommunfullmäktigesammanträdet på onsdagen. Den är ställd till "kommunstyrelsens ordförande alternativt kommunens utbildningsråd" och inleds med konstaterandet att Lohman har framstått som mycket kompetent bland medarbetare, elever och föräldrar, med tydliga mål.

Conny Lindgren hänvisar sedan till det uttalande som den tillförordnade utbildningschefen Cecilia Carlén gjorde i samband med att hon presenterades. "Vi ska helt enkelt fortsätta att arbeta på den redan inslagna vägen, för att det är en bra väg".

Han frågar sig därefter hur man kan fortsätta på den inslagna vägen om det har rått en oenighet kring hur det skulle ledas framåt och menar att det framstår som paradoxalt. Conny Lindgren avslutar med frågan om hur det kommande arbetet inom utbildningssektorn avviker från den tidigare utbildningschefens uppfattning.

– Vi får se om jag får något svar. Som frågeställare brukar man få ett kort svar innan, men här har det varit tyst, säger han.

Vi har utan resultat sökt både Ulrika Jeansson och Anders Axelsson för en kommentar.