– Att vi återigen blir omdiplomerade som en Fairtrade City ligger helt i linje med Finspångs kommuns ambition. Genom upphandling tillser vi att produkter som kaffe, te, bananer och kakao inhandlas från producenter som vi vet arbetar utifrån schyssta förutsättningar gällande lön och arbetsvillkor. Detta är produkter som vi dagligen använder och då har vi genom fairtrade-certifierade produkter sett till att arbets- och levnadsvillkoren är bra för producenterna av varorna, säger Hugo Andersson (C), miljö- och samhällsbyggnadsråd i Finspångs kommun.

De produkter som kommunen mäter andelen fairtrade-produkter på är just kaffe, te, bananer och kakao.

– Det finns sammanlagt cirka 100 produkter som är fairtrade-märkta som kommunen köper in, säger Jonas Andersson, utredare för utveckling, tillväxt och kultur på ledningsstaben.

Artikelbild

| "Vi har genom fairtrade-certifierade produkter sett till att arbets- och levnadsvillkoren är bra för producenterna av varorna", säger Hugo Andersson (C).

Finspångs kommun har sedan 2016 varit en diplomerad Fairtrade City.

– Vi försöker hela tiden öka vår andel av de fairtrade-produkter som det används mycket av i kommunen, förklarar Jonas Andersson.

Inköp av kaffe var till exempel 75 procent fairtrade 2018 och 2019 beräknas det öka till 85 procent. Inköp av bananer beräknas landa på 90 procent fairtrade 2019. Kakao har legat på 100 procent fairtrade de senaste tre åren. Det svåra är teet som nådde 30 procent 2018 och i år beräknas hamna på 40 procent fairtrade.

– Det är svårt att beställa fairtrade-te i stora volymer. Just när det gäller te blir det många småbeställningar. Vi har med fairtrade i alla våra upphandlingar, men det ställs också alltid mot kostnaden. Blir det väldigt mycket dyrare så kanske det inte alltid är försvarbart med fairtrade, även om det alltid är kommunens målsättning att handla så mycket fairtrade det går, säger Jonas Andersson.

Finspångs kommun är en av 70 diplomerade kommuner i Sverige. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter.

Att vara en diplomerad Fairtrade City innebär att Finspångs kommun, tillsammans med företrädare för näringsliv, civilsamhälle och föreningar i Finspång arbetar för att sprida kunskap om etisk konsumtion och handel.

– Det finns en styrgrupp som arbetar med de här frågorna. Vi diskuterar bland annat om vi ska mäta andelen fairtrade på fler produkter och i så fall vilka, säger Jonas Andersson.

Hur vet en kommun att det verkligen är fairtrade-produkter som köps in?

– Det finns internationella kontroller och kärnkriterier som ska vara uppfyllda för att ett företag ska kunna bli certifierade med fairtrade. Vi får lita på att det fungerar, berättar Jonas Andersson.