– Pengarna har gått som ett direkt stöd till en privat aktör, så får inte en kommun göra av konkurrensskäl. Där har vi helt enkelt gjort fel och inte haft koll på reglerna, säger Hugo Andersson (C), blivande miljö- och samhällsbyggnadsråd.

CNG ägs till 49 procent av kommunen och 51 procent av industriföretagen i Finspång, med Siemens som den största aktören. Procentfördelningen gör att CNG räknas som en friskola.

Hur länge kommunen har varit extra givmilt mot CNG är lite oklart.

Artikelbild

| Kommunrevisorn Denny Lawrot vill inte uttala sig i sin roll som revisor, eftersom han själv var med och tog beslut om miljonstödet till CNG för cirka tio år sedan.

– Det kan nog röra sig om cirka tio år. Men vi minskade stödet 2017 och tog bort det helt 2018. Att vi tog bort det berodde på att det inte var okej, säger kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S) som under några år också var ledamot i CNG:s styrelse i sin roll som utbildningsråd.

Vet du vad man grundade beslutet på att ge CNG en miljon kronor i stöd per år under så lång tid?

– Jag var inte med i politiken då. Men jag tror det hade att göra med att industrierna la en peng per elev och då skulle kommunen matcha den pengen, förklarar Ulrika Jeansson.

Den kommunala skolan, Bergska gymnasiet, tidigare Bergska skolan, har under samma period inte fått samma form av stöd.

– Det är det vi i den politiska ledningen (S+C+KD) nu vill ändra på. I vår budget har vi med en miljon kronor som både CNG och Bergska ska kunna söka pengar ifrån. Exakt hur formerna för det ska se ut är vi inte färdiga med ännu. Men personligen skulle jag önska att eleverna kan söka pengar till olika projekt via sin respektive skola, berättar Hugo Andersson.

Moderaterna kommer lägga sin budget tillsammans med Liberalerna nu på måndag.

– Där har vi inte öronmärkt en miljon för just det här. Istället har vi fokuserat mer på hela utbildningssektorn, så får de använda pengarna där de tycker det behövs bäst, säger oppositionsrådet Inge Jacobsson (M).

Kommunrevisorn Denny Lawrot (C) vill inte uttala sig i rollen som revisor, eftersom han själv var inblandad som politiker när beslutet fattades för cirka tio år sedan.

– Det var många diskussioner fram och tillbaka hur vi skulle hantera frågan. Det handlade helt enkelt om att kommunen skulle göra en motsvarande satsning som industrin gjorde. Från början var det också att kommunen skulle garantera fulla platser på skolan, säger han.

Den 19 december ska budgetbeslut tas i kommunfullmäktige.