– När vi tog beslutet om att införa barnomsorg på obekväm arbetstid igen, var vi så noggranna att vi till och med beslutade om var det skulle finnas, nämligen i Metallens förskola. Det är knappast vår uppgift att vara så detaljerade som politiker, säger utbildningsrådet Stefan Carlsson (V).

Efter en undersökning av förvaltningen har det visat sig att det finns bättre alternativ.

– Det ställs ganska höga krav på säkerheten när det gäller brand- och utrymningsvägar, när man bedriver "dygnetrunt-verksamhet". Då passar Högklint bättre än Metallen. Högklint är en ny fräsch fastighet som vi byggde när det kom många ensamkommande flyktingar till kommunen. Nu blir det både förskola och ”nattis”, berättar Stefan Carlsson.

Artikelbild

| Här på Högklints förskola kommer det snart att öppnas ett "nattis".

2013 lade den styrande politiska majoriteten med Socialdemokraterna i spetsen ned dåvarande ”nattis” av besparingsskäl. Inför valet 2014 var ”nattis” tillbaka som ett vallöfte av S med stöttning av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Nattis skulle återinföras så fort det gick. Senast våren 2016 har varit ett av många budskap.

– Jag vet inte exakt. Men de håller på och renoverar och anpassar lokalerna så det borde bli en öppning i närtid, säger Stefan Carlsson.

Vet ni hur stort behovet av ett ”nattis” är?

– Nej, vi kör igång så får vi se hur stort behovet är. Vi tror det är hyggligt stort.

Är det inte bättre att kolla upp vilket behovet är innan man startar något nytt?

– Jo, vi har försökt göra det. Men det är inte alltid så enkelt. Vissa föräldrar kanske löser det med hjälp av släktingar och har egentligen ett behov som vi inte vet om. Nu kör vi en testperiod ett år så får vi utvärdera efter det, säger Stefan Carlsson.

Fotnot: "Nattis" ligger på vägen mot Nyhemsskolan i korsningen Nyhemsvägen och Sundsvägen.