Cancer Vi träffades vid den mäktiga Risinge kyrka. Finspångs församlings kyrkoherde Karl Magnus Hansson föreslog att vi skulle ha vårt samtal ute i det fria. Sagt och gjort. Entreprenören och företagaren Per-Erik Störe och kyrkoherden möblerade om lite bland kyrkbackens bänkar så att vi tre kunde sitta i behaglig skugga för att nära och förtroligt tala om cancer, om död och liv och om kropp, själ och ande. Och om att göra vad man kan. Och om kamp.

Mot slutet av förra året fick Per-Erik Störe sin cancerdiagnos.

– Vi har haft mycket cancer i vår närhet under många år. Hustrun drabbades redan 1999. Hon överlevde tack och lov men för två av tre medarbetare i vår lilla firma som fick cancerbesked mellan 2003 och 2013 gick det tyvärr sämre. Jag har två syskon och nu när jag själv går i behandling för cancer så har därmed hela syskonskaran drabbats av sjukdomen och för ett av mina syskon gick det så illa att hon gick bort i cancer, berättade Per-Erik Störe.

Han vill berätta om allt detta för att förklara varför han har tagit initiativ till en cancergala som ska hållas i Risinge kyrka den 20 oktober i höst.

– Det handlar inte bara om mig utan om alla som har gått bort i cancer, om alla anhöriga som kämpat, hoppats och gråtit och om alla som inte har haft någon där vid sängkanten när det varit svårt, sa Störe.

Karl Magnus Hansson sa ja direkt på stående fot när Per-Erik Störe frågade honom om att arrangera en gala i Risinge kyrka.

– Det var ett mycket lätt beslut att vilja vara med och lyfta upp cancern på det sätt som Per-Erik vill. Cancern är så vanlig och finns så gott som i alla släkter och på alla arbetsplatser. Min egen pappa och bror har drabbats och mångas facebookflöden är nog som mitt där det inte alls är ovanligt med berättelser om egna och anhörigas kamp mot och med cancern, sa Karl Magnus Hansson.

Han och Per-Erik återkom ofta till ordet "kamp" under vårt samtal.

– Vi talar om kroppens, om själens och om andens kamp. Det händer mycket med kroppen under kampen mot cancern. Vi påverkas av behandlingens mediciner och operationer, av smärta och av andra besvär. Även själen har det slitigt. Det är en kamp att försöka hålla modet uppe, att orka streta på, att våga vara hoppfull. Men som kristen och troende känner jag också att anden ofta får kämpa för att behålla kopplingen till något större inom och utom oss, det kan vara en strid att hålla kvar andligheten när man i svåra stunder känner sig övergiven av Gud, sa Karl Magnus Hansson.

Per-Erik Störe har mobiliserat sitt digra nätverk i Finspång för att galan i Risinge kyrka ska ge ett stort anslag till Cancerfondens arbete för forskningens fromma. Ett fyrtiotal företag skänker mellan tre- och tiotusen kronor var och entréavgiften på 125 kronor plus frivillig kollekt under galan kommer förhoppningsvis att ge mycket pengar.

Risinge kyrka rymmer en publik på 600 personer.

– Jag tror och hoppas att Finspång nu hjälps åt att fylla kyrkan den 20 oktober, sa Störe.

Utöver korta tal sköts underhållningen i kyrkan av Finspångs Skolmusikkår, Frälsningsarméns Musikkår i Finspång, Rejmyre Musikkår & Finspångs Brass, Hemvärnets Musikkår från Linköping och Andreas & Anders Johansson som utgör Don Redmon Band. All medverkan är helt ideell.

– För mig är Per-Erik Störe en person som hjälper oss att väcka och att återupptäcka värdigheten i att vara människa. Han får oss att inse att vi med tro och handlingar verkligen kan påverka och förändra. Störe är en de goda krafternas bevarare som det är en självklarhet för oss att ställa kyrkdörren på vid gavel för, förklarade kyrkoherden som kommer att göra allt vad han kan för att såväl kyrkan som kollekthåvarna ska vara välfyllda den 20 oktober.